MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki. Nippon.

Nagasaki, 23 X 1935

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

I mnie się podobnież wydaje jak O. Gwardianowi 1. Uważałbym też sprawę nierozrąbywania centrali sprawy Niepokalanej w narodzie polskim za ważną do tego stopnia, że podział Prowincji bez uwzględnienia tej sprawy mógłby przynieść i sporo szkód. Tylko umożliwienie wszystkim, którzy sobie tego życzą, w równej mierze współpracy z Niepokalanowem i równocześnie dozwolenie mu jako centrali krajowej w równej mierze działać na całym terytorium Polski i wpośród wychodźstwa zapewni coraz większy rozwój.

Mniejsza też o to, w jakiej formie prawnej to się uskuteczni, czy erygując osobny komisariat misyjny czy w inny sposób, to już drugorzędne, najważniejszą jest rzeczą, by Niepokalanów nie mniej należał do jednej Prowincji niż do drugiej i więcej powstałych w przyszłości.

Trafne rozwiązanie tej sprawy jest ważne i z tego względu, że będzie ono precedensem a do rozwiązań podobnych w innych krajach, gdy i tam sprawa Niepokalanej jak u nas dojdzie aż do utworzenia osobnego konwentu-centrali krajowej MI.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 2


"1" Zgodność poglądów OMK i gwardiana Mugenzai no Sono, o. Kornela Czupryka, na sprawę podziału jednej dotychczas prowincji zakonnej w Polsce.

"2" własnoręczny podpis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA