MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki, 13 X 1935

Maryja

Najdroższa Mamo!

Niech Niepokalana wynagrodzi za życzenia imieninowe. Za Franusia i ja się modlę, i nam nadzieją, że Niepokalana nie pozwoli mu zginąć. Czy też on chociażby iskierkę nabożeństwa do Niej zachował? Co też dzieje się z duszą jego dziecka? - Niech już Niepokalana sama i o nim pamięta.

U nas Niepokalana przez swego "Rycerza" puka do różnych serc pogańskich i nieraz potem piszą oni do nas listy pytając się o różne sprawy religijne.

Pracy tu dużo, bardzo dużo. W tych dniach byłem w Tokio z dwoma naszymi diakonami, którzy zostali wyświęceni na księży 1. Pozostaje im jednak jeszcze pół roku studiów do ukończenia. Potem będzie pomoc w robocie, tym bardziej, że i uczenie się umniejszy. Obecnie mam 3 godziny codziennie przed południem uczenia kleryków i nowicjuszy.

Ale i z tym niechaj Niepokalana sama dowolnie rozporządza. Gdy klerycy ukończą studia i ja będę mógł więcej czasu poświęcić poganom.

Tubylców Niepokalana przysłała nam już 8. Jeden (Koreańczyk, na kleryka) ukończył już nowicjat i studiuje filozofię. Nazywa się bardzo krótko bo: "O" 2. Dwóch na braci: jeden Japończyk i jeden Koreańczyk odprawiają nowicjat 3. Jeszcze jeden nowicjusz na kleryka to Koreańczyk po ukończeniu już prawie teologii. Po nowicjacie będzie mógł zaraz otrzymać święcenia 4. Oprócz tego dwóch obleczonych już, chociaż jeszcze nie nowicjuszy: jeden Japończyk, a drugi Koreańczyk 5. I jeden Japończyk internista 6, a drugi aspirant Koreańczyk 7. Trzech Japończyków i pięciu Koreańczyków a. - O ile wytrwają, będą pracownikami Niepokalanowa japońskiego i koreańskiego.

Kończąc polecam się też modlitwom Przewielebnych Matek i Sióstr

wdzięczny syn

O. Maksymilian Maria


"1" O. Mieczysław Mirochna i o. Aleksy Tabaka zostali wyświęceni 29 IX 1935 w Tokio, w kaplicy seminaryjnej, przez arcybiskupa Chambon Jean Alexis - zob. list o. Mieczysława Mirochny z 29 IX 1935, AN.

"2" Br. kleryk Bonawentura O.

"3" Br. Jan Miyamoto, Japończyk i br. Klemens Kim-Hyei-Yon, Koreańczyk - por. Pisma OMK III, 584.

"4" Br. Ludwik Kim, wyświęcony na kapłana w styczniu 1940 w Warszawie z rąk abp. Stanisława Galla. Zaraz po nowicjacie nie mógł otrzymać w zakonie święceń, ponieważ nie miał profesji wieczystej. Profesję czasową złożył 12 V 1935.

"5" Postulanci: br. Dominik Hideo Hatanaka i br. Ksawery Imaoka - por. Pisma OMK III, 586.

"6" Józef Yamashita

"7" Józef Kin-kei-en

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA