MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 20 IX 1935


Przekład polski

Przewielebny Ojcze,

Dziś, skoro tylko otrzymałem list 1 wysłany do mnie drogą lotniczą, natyohmiast odpowiadam.

Otrzymałem z Kurii Generalnej w urzędowej kopercie druki, tj. instrukcje i kwestionariusz, bez żadnego listu, tak że nie wiedziałem dokładnie, od kogo nadeszły.

Zgodnie z instrukcjami (nr 8) odpowiedź na kwestionariusz przesłałem bezpośrednio do Watykanu 10 sierpnia, a potem materiał 28 sierpnia.

Tymczasem nadeszło "Commentarium" zawierające zawiadomienie, że odpowiedzi i materiał należy przesłać do redakcji "Miscellanea". Przesłałem więc odpowiedz 10 sierpnia, 22. część materiału, a 28-30 resztę.

Przesyłając materiał starałem się przede wszystkim zadowolić nasze Biuro Wystawy, a potem Watykan. Tak więc unikaty zdjęć są w naszej dyrekcji w Kolegium 2.

Sądzę, że do tej pory już wszystko nadeszło. Tymczasem oczekuję zawiadomienia.

Wyrazy głębokiego szacunku dla Najprzewielebniejszego Ojca Sekretarza Misji, Ojca Magistra Antonellego.

W św. Ojcu Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" O. Orlandi w liście z 26 VIII 1935 zawiadamia OMK, iż wysłał do niego list z kwestionariuszem w sprawie nadesłania odpowiedzi i materiałów w związku z Wystawą Prasową w Watykanie. Do tej pory nie otrzymał on jednak żadnej odpowiedzi od OMK, więc reklamuje. List OMK z 20 IX 1935 jest właśnie wyjaśnieniem w tej sprawie.

"2" Międzynarodowe Kolegium Serafickie w Rzymie

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA