MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak.
Kop. kalk. maszynopisu: AN.
Załącznik: oryg.: brak. Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 10 VIII 1935

Alla P.T.

Esposizione Stampa - Reparto Missioni


Przekład polski

Nagasaki, 10 VIII 1935

Do P.T. Wystawy Prasowej - Dział Misji

W myśl instrukcji ogólnych (Dział Misji) przesyłamy odpowiedz w dwóch egzemplarzach na kwestionariusz. Materiał zostanie przesłany w ciągu tygodnia.

O. Maksymilian M-a Kolbe franciszkanin dyrektor

1 załącznik

ODPOWIEDZI NA KWESTIONARIUSZ ŚWIATOWEJ WYSTAWY PRASY KATOLICKIEJ 1

1 - Nippon (Japonia). Diecezja Nagasaki.

2 - Tytuł czasopisma: "Mugenzai no Seibo no Kishi" (Rycerz Niepokalanej).

3 - Siedziba: Mugenzai no Sono, Nagasaki, Nippon.

4 - Wydawnictwo "Rycerstwa Niepokalanej". Forma: Pobożny Związek. Kapitał: Boska Opatrzność przez Niepokalaną - dobrowolne ofiary.

5 - Stanowi część grupy: I) W Polsce: 1) "Rycerz Niepokalanej", miesięcznik. 2) "Rycerzyk Niepokalanej", miesiecznik. 3) "Mały Dziennik", pismo codzienne.
II) We Włoszech: "Il Cavaliere dell"Immacolata", miesięcznik.

6 - Organ "Rycerstwa Niepokalanej" i dla pogan. Tendencja maryjno-misyjna.

7 - Dyrektor generalny: O. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin.

8 - Posługuje się agencjami AMI, KAP oraz prasą japońską i zagraniczną.

9 - Nie ma korespondentów za granicą.

10 - format 22 cm x 15 cm. Stron 32 i okładka.

11 - Nie.

12 - Raz na miesiąc. Jedno wydanie.

13 - Nakład 65.000 egzemplarzy. Rozpowszechnianie w całym cesarstwie japońskim i wszędzie wśród emigrantów japońskich.

14 - Zwraca się do wszystkich.

15 - Ogłoszeń nie przyjmuje się.

16 - Przeważają abonenci.

17 - Specjalnymi środkami propagandy są: wysyłka numerów okazowych i propaganda osobista.

18 - Publikacja dodatkowa: Kalendarz. Inna inicjatywa: kino niedzielne dla dzieci pogańskich.

19 - Założona w maju 1930 przez o. Maksymiliana M. Kolbego.

Cechy charakterystyczne: OO. Franciszkanie z Prowincji polskiej przybyli do Nagasaki 24 kwietnia 1930 roku. W maju tegoż roku ukazał się pierwszy numer "Mugenzai no Seibo no Kishi" w nakładzie 10.000 egzemplarzy i nabyto pierwszą maszynę drukarską. Po upływie roku zbudowano klasztor Mugenzai no Sono - obecnie pracuje tam 20 braci zakonnych (wśród nich 16 przybyłych z Niepokalanowa polskiego i 4 tubylców). Ojców jest 2. Kleryków 3 (jeden miejscowy). Maszyn drukarskich 4.


"1" Zachował się kwestionariusz Światowej Wystawy Prasy Katolickiej, który jest podany w POMK III, str. 257-260 w j. włoskim, jak również instrukcje dotyczące wysyłki załączników.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA