MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration
"Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.
- Fotokop.: AN.

Nagasaki, 16 IV 1935


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Pokornie prosiłbym, aby na najbliższej Kapitule Generalnej zostało uchwalone:

1 - Nasz Zakon poświęca się NMP Niepokalanej. Corocznie w święto Niepokalanej to poświęcenie ma być wspólnie odnawiane w poszczególnych klasztorach.

2 - Zakon przyrzeka rozszerzać cześć Niepokalanej według możliwości.

Wydaje mi się, że może byłoby lepiej, aby ci, którzy inaczej myślą, nie dowiedzieli się o tym przedwcześnie, by nie stawiali trudności.

Jak myślę, tak jasno piszę.

Wydaje mi się, że na uchwalenie wyżej podanych punktów Niepokalana nie omieszka odpowiedzieć specjalnymi łaskami dla odnowienia Zakonu.

Z prośbą o błogosławieństwo

najbardziej uległy
br. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA