MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.

Niepokalanów japoński, 10 IV 1935

Maryja

Drogi Ojcze,

"Rycerzyk" marcowy (str. 47) dzieciom ogłasza, że Jalu Kurek zdobył nagrodę PAL-u za powieść Grypa szaleje w Naprawie. Tymczasem X. J. w "Gazecie Kościelnej" 2 z 24 marca br. str. 139 pisze 3, iż książki ej nie można dać do ręki uczniom klasy VIII, bo przesiąknięta niemoralnością, autor maczał pióro tylko w gnojówce, nienawidzi bardzo Kościoła i napisał między innymi, że stowarzyszenie katolickich kobiet i dziewcząt "Milicja Niepokalanej" podpala dom 4. - Szkoda, że przed oglądnięciem tej książki dostała się wzmianka o niej do "Rycerzyka".

Proszę zbadać jako Dyrektor Krajowy sprawę wzmiankowanego oskarżenia MI w Naprawie, poradzić się zaufanego adwokata i ewentualnie polecić MI w Naprawie 5, by pociągnęła p. Kurka do odpowiedzialności za zniesławienie. - Proszę też o poinformowanie mnie, jaki obrót sprawa ta weźmie. - W "Rycerzu" nie warto o tym pisać, by nawet ganiąc nie rozreklamować tej książki. Uważam, że należałoby też domagać się skonfiskowania książki i zastanowić się z zaufanym adwokatem, czy i PAL-owi się coś nie należy. Ale to wszystko nie na szpaltach pism. Dopiero po wyroku można by spokojnie i z miłością dla ludzi, a stanowczością dla sprawy ogłosić. - Nie byłoby też dobrze, byśmy zaraz my wystąpili sądownie, ale tylko MI w Naprawie jako bezpośrednio zniesławiona.

W sprawozdaniu 6 dla "Commentarium" podano, że MI idzie "wszerz". Oczywiście pod względem ducha niechaj idzie zawsze też w głąb, wzwyż, chociaż organizacji się nie forsuje. Pod koniec sprawozdania taktowniej by było nie ogłaszać centrali światowej w Niepokalanowie w myśl mego listu z 12 VI 1934 7.

Wypracowanie o. Wojciecha 8 dobre, ale zdaje się, że nie miał on przed oczyma "Punktów ogólnych" (i ich "Fontes" przesłanych w liście z dnia 12 VI 1934.

W razie zamieszczenia w przewodniku MI 9 dla wszystkich, trzeba by pominąć przepisy wypływające z naszych Konstytucji, bo nie dotyczą wszystkich.

Jeżeli Niepokalana chce dziennika, to na pewno też i będzie, byleśmy ze swej strony niczego nie zaniedbali.

Czy nie byłoby dobrze czasem podać coś z ładniejszych listów, które od czasu do czasu przesyłamy. Są bowiem one jednym z owoców pracy "Rycerza" tutejszego.

"Osservatore Romano" 10 z 16 marca br. podało na str. 3 ciekawą fotografię małych rycerzy Niepokalanej. "I piccoli cavalieri dell"Immacolata" z ... szabelkami. - Niezły pomysł.

U nas nie ma książki pt. De BMV tractatus theologicus 11De mediatione universali BMV 12 Bittremieux a.

W archiwum MI będzie kartka z imionami pierwszych członków Milicji 13. Chciałbym mieć dokładny odpis jej treści. Data na niej z roku 1917.

Warto zwrócić dużą uwagę na zdobycie Niepokalanej seminariów duchownych 14.

Polecamy się wszyscy modlitwom. Tu zanosi się, zdaje się na prześladowanie 15. Ale i o tym nie warto jeszcze drukować.

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS Wszystkim "Wesołych Świąt". Po tym sztywnym wymaszynowaniu różnych "sentencji" trzeba by też coś napisać, ale trzeba do łóżka, bo to już późno. - Tylko o modlitwę to bardzo prosimy, by tu nie spoganieć i w razie... prześladowania... 16


"1" Na adresata wskazuje uwaga OMK na górze listu i na odwrocie karty: O. Justyn.

"2" Zob. Pisma OMK I, 101 przyp. 3.

"3" w art. pt. "Tegoroczna nagroda PAL"

"4" Książka Jalu Kurka tego wyraźnie nie mówi, raczej każe się domyślać. Chodzi o dom rozpusty.

"5" Naprawa ~ wieś k. Jordanowa dawniej w pow. Myślenice obecnie pow. Sucha Beskidzka.

"6" Sprawozdanie o. Justyna Nazima, przeznaczone do urzędowego pisma zakonu "Commentarium Ordinis" i przesłane do oceny OMK, nie zostało wydrukowane w 1935; prawdopodobnie zostało włączone do ogólnego sprawozdania prymarii MI za rok 1935 - zob. Comm. Ord. 33(1936)96.

"7" Zob. Pisma OMK III, 523547.

"8" Referat o. Wojciecha Zmarza na temat MI nie zachował się.

"9" Zob. Pisma OMK II, 324 przyp. 1.

"10" "l"Osservatore Romano" - dziennik religijno-polityczny, oficjalny organ Watykanu, założony 1861 przez papieża Piusa IX

"11" Lépicier A. H., "Tractatus de Beatissima Virgine Maria Matre Dei", Romae 1926.

"12" Bittremieux J., -De mediatione universali BM Virginis quoad gratias", Brugis 1924.

"13" Pierwsi członkowie MI (siedmiu) - zob. Pisma OMK VII, 1105.

"14" Myśl poruszona już kilkakrotnie w Pismach OMK: I, 102, II, 362, III, 542.

"15" W 1932 ugrupowania młodych oficerów dokonały serii zamachów terrorystycznych, m.in. na premiera Ki Inukai 1855-1932, oraz w lutym 1936 nieudanej próby przejęcia władzy.
W 1933 Japonia występuje z Ligi Narodów (po potępieniu przez Ligę Narodów okupacji Mandżurii). Zob. WEP V 215.

"16" Ostatni akapit listu i następujący po nim PS stanowią rękopis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA