MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps ms. Jedna karta dwustr. zapis 1.

Mugenzai no Sono, około 20 III 1935 2

Maryja!

Przewielebny Księże

Już piąty rok wychodzi "Mugenzai no Seibo no Kishi". Bez wątpienia nie był on i nie jest bez usterek jak i każda rzecz na tym świecie. Pragnąłbym przy okazji pięciolecia posłyszeć zdań Księży Japończyków co do "Kishi".

1) I nasamprzód, co by warto zmienić w jego redagowaniu?

2) Jak by rozwinąć skuteczniej jego propagandę?

Pewne jest, że Najświętsza Maryja Panna jest Pośredniczką wszelkich łask. Nie ulega też żadnej wątpliwości, że każde nawrócenie niekatolika i każdy czyn uświęcający są dziełem łaski. Stąd też o tyle tylko można się spodziewać nawróceń i uświęceń, o ile dusza zbliży się do Pośredniczki wszelkich łask i otrzyma od Niej łaskę nawrócenia i uświęcenia.

Dlatego też "Rycerz Niepokalanej" ma szczególne zadanie w świecie zdobywać serca dla Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Matki wszelkiego nawrócenia i uświęcenia.

Prosimy więc o łaskawe swobodne wypowiedzenie się, co zdaniem Księdza mogłoby w "Rycerzu" japońskim jeszcze bardziej przyczynić się do osiągnięcia celu "Rycerza", tj. zyskania dusz dla Niepokalanej. I to tak co do strony redakcyjnej jak administracyjnej i propagandowej.

Z góry ślę serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłać"!

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Jest to tekst polski, który następnie miał być przetłumaczony w język japoński (za pośrednictwem któregoś z języków zachodnich np. włoskiego).

"2" Ze względu na pewne podobieństwo treści, np. wstępu, przyjęliśmy dane listu nr 550a. -
Początek listu w pierwszej redakcji brzmiał: "W tym roku ubiega 5 rok życia "Kishi". Przy tej sposobności pragniemy posłyszeć zdania naszych Czytelników Księży, rodowitych Japończyków, co do "Mugenzai no Seibo no Kishi". I tak nasamprzód..." zob. AN.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA