MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 20 III 1935

Iesus Maria Ioseph Franciscus

Reverendissime Pater Secretarius Generalis Missionum

Menae Maii currentis anni finitur primum lustrum vitae nostri Iaponici periodici Immaculatae "Mugenzai no Seibo no Kishi".

...


Przekład polski

Nagasaki, 20 III 1935

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny Misji

W maju bieżącego roku kończy się pierwsze pięciolecie istnienia naszego japońskiego czasopisma Niepokalanej "Mugenzai no Seibo no Kishi".

Z tej okazji wykonaliśmy mapę cesarstwa japońskiego z wykazem, ile egzemplarzy wysyłamy stale do odnośnej prefektury Japonii 1.

Jedną z tych map chcielibyśmy przekazać św. Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Dlatego przesyłani ją Tobie, Najprzewielebniejszy Ojcze, w specjalnym futerale, abyś jako Sekretarz Generalny naszych misji raczył ją wręczyć Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Podobną mapę dla Kurii Generalnej przesyłam oddzielnie Najprzewielebniejszemu Ojcu Generałowi 2.

Niegodny w św. Ojcu Franciszka

O. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Na sprawozdanie graficzne przesłane do św. Kongregacji w roku ubiegłym nie otrzymaliśmy dotychczas żadnej odpowiedzi.


"1" Mapa wspomniana już była w Pismach OMK III, 549.

"2" o. Domenico M. Tavani

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA