MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop. i kop. kalk. mszynopisu: AN.

Nagasaki, 13 III 1935


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Z okazji przypadającego w maju pierwszego pięciolecia istnienia "Mugenzai no Seibo no Kishi" 1 przesyłam zarazem w specjalnym opakowaniu mapę orientacyjną cesarstwa japońskiego z zaznaczeniem, ile egzemplarzy "Kishi" wysyła się do poszczególnych prefektur 2. Proszą też pokornie o błogosławieństwo serafickie dla nas wszystkich, którzy, pokładając w Niepokalanej Pośredniczce łask wszelkich całkowitą nadzieję łaski odnowienia naszego Zakonu, pracujemy w tym odległym kraju pod Jej opieką i za Jej pośrednictwem dla zbawienia dusz.

Niegodny w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe
franciszkanin.


"1" Zob. Pisma OMK II, 228.

"2" Mapa reprodukowana w "Wiad. z Prow." 4(1934) 12-13.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA