MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: u adresata.
Kopia kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 9 III 1935

Maria

Gratia Immaculatae, quod zelus in Eius causa non diminuitur, sed continuo crescit. Ultima epistola typis edita est istius rei novum documentum.

...

Adres na karcie Ad Sedem Primariam M.I. / Roma (118) Via S. Teodoro, 42 / Italia - via Siberia - Europa.


Przekład polski

Nagasaki, 9 III 1935

Maryja

Łaska to Niepokalanej, że gorliwość w Jej sprawie nie zmniejsza się, lecz ustawicznie wzrasta. Dowodem tego jest ostatnio wydrukowany list 1.

W siedzibie filialnej w Japonii, w Nagasaki, liczba członków MI doszła tylko do 1252. W roku ubiegłym liczba wynosiła zaledwie 572, różnica wiec wynosi 680. Co do czasopisma "Mugenzai no Seibo no Kishi", zmiana nie polega na powiększeniu nakładu, lecz na ustabilizowaniu 20.000 czytelników, którzy przedtem byli uważani za niestałych. Gdzie, do jakich prefektur cesarstwa japońskiego i ile egzemplarzy normalnie posyłamy, wykazuje to podwójna ewidencja, spis i mapa orientacyjna, które załączam.

Teraz brak czasu, lecz może później poślę trochę listów pisanych przez pogan.

Co do listu z Prymarii z dnia 25 kwietnia 1932 r. miałbym pewne uwagi:

Co do a):

1) Zdaje mi się, że nie wystarczy, by biskup "powiedział", że ustanawia, lecz potrzebny jest pisemny dekret, ponieważ kan. 708 żąda "formalnego dekretu ustanowienia".

2) Nie wystarczy, aby dał w jakikolwiek sposób pozwolenie na agregację, ponieważ kan. 723, 2° nowi o "daniu na piśmie".

3) Chociaż kan. 698 mówi, że nominacja moderatora zależy od ordynariusza, jednak nie wydaje się, by ona była absolutnie wymagana do ważności erekcji, lecz raczej do normalnego rozwoju stowarzyszenia. Kan. 698 raczej przypuszcza erekcję już dokonaną.

Co do b):

Brewe Ojca św. nie wymagają "specjalnej władzy" do poświecenia Cudownego Medalika w MI, przeto mogą być poświęcane sposobem zwyczajnym przez każdego kapłana. Potwierdza to pozytywny przepis ogólny kan. 698 § 2. Oczywiście nie zyskuje się wtedy specjalnych odpustów, przywiązanych do tego medalika, lecz odpusty MI są prawie takie same, a nawet liczniejsze.

Tak mi się wydaje. Niech, rozpatrzą i zadecydują o tym biegli w prawie (np. N. O. Prokurator Generalny 2). Należy bowiem wiedzieć jasno i pewnie to, co odnosi się do ważności.

Dnia 4 czerwca ubiegłego roku posłałem do Prymarii 3 3 zapytania: 1) Co jest wymagane do ważnego zapisania się do MI? Kodeks bowiem w kan. 694 wskazuje prawo i statuty. Z prawa konieczne jest zapisanie się (kan. 694 § 2). A ze statutów? W różnych czasach rozmaicie pisano. Stąd 2) Jaki tekst statutów jest formalnie zatwierdzony, zgodnie z kan. 689 § 1? - Jest tekst w Commentarium Ordinis z dnia 15 maja 1927 i tekst zawarty w erekcji przez Kardynała Wikariusza. Prawdopodobnie tekstem zatwierdzonym będzie tekst zawarty w erekcji, a w Commentarium znajduje się tylko obszerniejsze wyjaśnienie owego tekstu. Lecz czy tak jest na pewno? Z 3) Czy zatwierdzenie jest uważane prawnie jako dokonane przez Stolicę Apostolską, czy przez ordynariusza? Skutki bowiem są różne (kan. 689 § 2).

N. O. Prokurator Generalny będzie mógł dać pewną odpowiedź, ponieważ te sprawy załatwiał i jest biegłym w prawie.

O. Demetriusz Lucaci na pewno już będzie myślał o "Rycerzu" w języku rumuńskim 4.

Serdeczne życzenia w pracy dla sprawy Niepokalanej w naszym Zakonie i poza nim.

Współrycerz w Niepokalanej i brat w św. O. Franciszku.

fr. Maksymilian M-a Kolbe

3 załączniki:

1) wykaz ilości czytelników w Japonii 5

2) wykaz poza Japonią 6

3) mapa orientacyjna 7


"1" Mógł to być list o. generała Domenico Tavaniego, który polecał wszystkim członkom Zakonu praktykę zwaną "Pia praxis expiatoria Mariana" - zob. Comm. Ord. 32 (1935) 51-52.

"2" o. Francesco Saverio d"Ambrosio

"3" AN nie posiada wspomnianego listu.

"4" Zob. Pisma OMK III, 501 i 504 przyp. 3.

"5" Zob. "Wiad. z Prow." 4(1934) 12-13.

"6" Zob. Pisma OMK VII, 1103.

"7" Zob. "Wiad. z Prow." 4(1934) 12-13.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA