MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 21 II 1935

Maryja

Drogi Ojcze,

Zauważyłem w "Elenchusie Braci" na rok 1935, że w konwentach, gdzie są erekcje kanoniczne M.I., nie zawsze jest zaznaczony ojciec, który by był moderatorem M.I. w myśl kan. 698.

O ile więc poważne racje w poszczególnych wypadkach nie wymagałyby zwłoki, trzeba, by tacy ojcowie byli wyznaczeni. - Proszę więc zwrócić się, jako Dyrektor krajowy na Polskę, do Prowincjałatu, poddając ewentualne nazwiska ojców, którzy by otrzymali nominację "ab loci Ordinario"". Proszę mi też donieść, jak sprawa została załatwiona.

Warto by też corocznie rozsyłać a kwestionariusz sprawozdaniowy do miejsc, gdzie M.I. jest kanonicznie erygowaneo, by zorientować się w żywotności poszczególnych Sedes 2.

Chciałbym też dowiedzieć się - jako od Wicedyrektora M.I. światowego: 1) Jak się ma sprawa z M.I. w Paryżu, gdzie ponoć OO. Kapucyni chcieli M.I. rozwinąć? 3 i 2) Jak sprawa z M.I. w Lowanium 4, bo na zeszłoroczny kwestionariusz rozesłany Prowincjałom nie otrzymałem stamtąd żadnej odpowiedzi.

Uważam, że warto by udać się osobiście na Łotwę, by na miejscu zbadać trudności "Rycerzowe" i M.I. i spróbować je na miejscu osobiście pozałatwiać.

Co do załatwiania spraw trudno mi nieraz zorientować się, co jest wnioskiem br. sekretarza, a co wicedyrekcji; dlatego dobrze by było, gdyby wnioski wicedyrekcji podpisywał O .Wicedyrektor.

Jak tam sprawa dziennika M.I.?

Co do hasła, to M.I. jako takie nie na określonego hasła, ale za "Maryja" zyskuje się za każdym razem odpust.

Co do poświęcenia rodzin, to przepiękna to rzecz. I M.I. pragnie Niepokalanej zdobyć każdą duszę i każde ens morale 5 jak rodziny, stowarzyszenia itd., ale nie uważałbym za wskazane narzucać członkom M.I. tę określoną formę, tym bardziej, że nie uwzględnia ona przywileju Niepokalanego Poczęcia, co jest naszym charakterem jako M.I.

Dobrze, że całe organizacje do Niepokalanej się tulą.

Odpisałem tu na pytania br. Łukasza, bo z dopisków Ojca wnioskuję, że to pytania Wicedyrektora. - Dziękuję mu też serdecznie za sporo miłych wiadomości z działalności Niepokalanej przez Jej M.I.

Już kończę, bo zaraz dzwonek na spanie.

Z serdeczną prośbą o modlitwę, byśmy Niepokalanej co dzień lepiej służyli.

br. Maksymilian M-a Kolbe 6

PS - Sztywny ten list wypisałem i odłożyłem. Inne zajęcia pochłonęły i ... odleżał się. Tymczasem przybył "Rycerz" włoski 7. Ponieważ tam rektor Kolegium jako Sedis Primariae jest nazwany "direttore generale della Milizia" (str. 14), dobrze będzie pomijać podobną nazwę co do mnie w korespondencji z nimi, a także nie forsować w stosunkach z innymi krajami. Niechaj raczej Rzym się rozrusza.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Na adresata wskazuje uwaga OMK na odwrocie karty: O. Justyn.

"2" poszczególnych siedzib, tj. kóŁ MI w poszczególnych miejscowościach.

"3" Brak danych na ten temat. W ogóle MI we Francji rozwijała się słabo.

"4" Koło MI w Lowanium (Belgia); założone w grudniu 1935, liczyło ok. 500 członków, a o. Bernard de Wit franciszkanin był asystentem kościelnym.

"5" byt moralny, ciało moralne

"6" Począwszy od podpisu, do końca listu rękopis.

"7" Zob. Pisma OMK III, 469 przyp. 1.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA