MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.

Nagasaki, 21 I 1935

Maryja

Drogi Ojcze,

W liście do ojca gwardiana była wzmianka, że i do mnie w sprawie dziennika coś się załącza. - Nic jednak załączone nie było, ani dotąd poczta nie przyniosła. - Dołączam jednak jeszcze a trochę myśli.

Dziś czytałem program IKC 1 z Krakowa na rok bieżący. Więc rozszerzenie zainteresowań, ulepszenia pod każdym wzglądem. Dążenie do godnego reprezentowania prasy polskiej.

Idąc tą drogą, może on wpaść na pomysł, że nie każdego stać dziś w Polsce na 25 groszy dziennie dla dziennika, i że wobec tego trzeba zacząć coś o dużo niższej cenie. Jeśliby "Kurierek" to zaczął (a stać go na to), nasz "Dzienniczek" byłby pogrzebany. Uważam więc, że trzeba się spieszyć, by czasem wieść o przygotowaniach za daleko się nie rozeszła.

O ile by tylko monety 2-groszowe albo 1-groszowe b były dość rozpowszechnione, to wolałbym rozpocząć nasz "Mały Ilustrowany Dzienniczek", MID, od 2 groszy za egzemplarz.

Objętość: połowa tego, co jako okazowe przyszło na początku. - Wtedy i nowy linotyp może nie zaraz byłby konieczny.

Powiedzieć w nim wyraźnie na wstępie, ze ponieważ czasy cięższe, nie każdego stać na kupno zwyczajnego dziennika, a wszyscy chcieliby wiedzieć, co ważniejszego dzieje się w kraju i na c świecie, dlatego służymy tym małym ale ilustrowanym dzienniczkiem.

Na początek na ogół niewiele obiecywać, ale w miarę możności i rozwoju dawać.

Im d mniejszy on będzie na początku, tym łatwiej przemknie pomiędzy skałami pierwszych trudności,

Im e niższa będzie jego cena, tym łatwiej i szybciej zdobywać będzie czytelników.

Zresztą nie znam bliższych warunków bieżących w Polsce, więc trudno mi coś trafniej w szczegółach powiedzieć.

Niepokalana sama przez św. Posłuszeństwo najlepiej pokieruje.

W Niepokalanej i św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe 2

PS - Ciekawym przyczynkiem do sprawy taktyki walki jest artykuł ks. dra Kozubskiego w "Kurierze Warszawskim" 1 stycznia 1935 roku 3.


"1" "Ilustrowany Kurier Codzienny" (IKC) - zob. Pisma OMK I, 110 przyp. 2.

"2" własnoręczny podpis

"3" Art. ks. dra Zygmunta Kozubskiego, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, nosi tytuł "Taktyka katolicka".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA