MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia.

Mugenzai no Sono, 1934 1

Maryja

Drogi Ojcze

Uważam, że warto zaopiekować się możliwie najbardziej seminariami, bo stamtąd wyjdzie duchowieństwo przyszłe. - Czy mamy jaki kontakt z seminariami zagranicznymi? A w kraju jaki dotąd stosunek do poszczególnych i w ogóle?

Pamiętam, że w Niepokalanowie obiła mi się o uszy sprawa, która i tu wypłynęła, tj. czy warto słać więcej egzemplarzy do tej samej rodziny, ale do różnych jej członków. Uważam, że tak, bo z czasem się rozejdą, rozjadą i każdy powiezie z sobą swoje uskładane roczniki.

Proszę mnie informować o krokach i planach bliższych MIś. - Wszelkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne są tylko narzędziem do silniejszego rozwóju. Ale musimy czuwać i z łaską Niepokalanej współpracować.

Więcej postaram się działać - przy pomocy Niepokalanej - raczej przez Centralę Światową w Polsce, chociaż 2 tygodnie podróżowania listu, to odległość trochę za duża dla bardziej rzutkiego działania.

Przybyła też karteczka z projektami nadruków na kopertach dla MIś, MIz i MIp (i Min) 2. Uważam, że kiedyś 3 MIś posługiwać się będzie jakimś językiem światowym, np. łacińskim, a wtedy skrót sam MIś zamieni "ś" na M(undiale) albo G(enerale) lub podobne. Zagranicy dla niego nie będzie; najwyżej zaświat, bo światowy; wszystkie kraje na równi. Działał będzie w krajach, gdzie nie ma Niepokalanowa, bezpośrednio; gdzie zaś już jest, przez dany Niepokalanów, który przez MIN, MIK i MIZ (czy inne skróty) działał będzie wewnątrz Niepokalanowa, kraju i wpośród wychodźstwa danego narodu. - Ale to może jeszcze przedwczesne. Nomenklatura w danym Niepokalanowie (np. w polskim one N, K, Z - nie MI) byłaby w języku danego kraju (nie światowym).

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" List bez daty. Rok 1934 ustalono na podstawie: l) wyrażenia MIś (MI światowa) użytego w liście nr 504 z 1934; 2) formatu papieru listowego używanego w 1934; 3) związku treściowego a listem OMK z dnia 21 II l935, z tym że list nr 542 jest wcześniejszy. Koniec roku 1934 wydaje się być właściwym usytuowaniem listu.

"2" Wyjaśnienie skrótów: MIś, MIM, MIG = MI światowa; MIZ, MIz = MI zagranica, MIp lub MIP = MI na Polskę i MIn lub MIN = MI Niepokalanowa, MIK = MI krajowa.

"3" Wyraz podkreślony trzy razy.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA