MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 475-477.
Druk.: fragment "Gość Niedzielny" 26(1957)204.

Mugenzai no Sono, 28 XII 1934

Drogi Bracie!

Ucieszyłem się z listu po dłuższym milczeniu.

Nie krepuj się nigdy tym, żem zajęty, ale swobodnie pisz, kiedy tylko potrzebujesz.

Co do ogólnego stanu ducha w Niepokalanowie, to starajmy się ze swej strony zrobić wszystko, co możemy, a z resztą bądźmy spokojni, że Niepokalana nie omieszka też ze swej strony wszystkim jak najlepiej pokierować, choć nie zawsze zrozumiemy przyczynę.

Co do "Grona Dzieci Maryi" 1 - i tu nie ma co się smucić, trapić, ale przyjmować z rąk Niepokalanej to, co Ona sama kiedy i jak zesłać raczy, czy przyjemne czy przykre. Wszędzie potrzeba krzyżów, bo i Niepokalana szła przez krzyże po tym świecie i sam Pan Jezus nie inną obrał drogę.

Co do własnych słabości, to te bynajmniej nie powinny nas zniechęcać, ale owszem im nędzniejsze narzędzie, tym bardziej zdatne do okazania dobroci i potęgi Niepokalanej. Święty Paweł nie waha się nawet mówić, że się szczyci ze swych słabości, aby w nim okazała się moc Chrystusowa por. 2 Kor 12,5; 12,9.

Co do pisania do mnie albo niezrobienia na czas dyplomików, to czyż i w tym nie trzeba się zgodzić z wolą Niepokalanej? Można owszem wyrazić, komu należy, to co się odczuwa, ale sprawiałoby przykrość Niepokalanej zniechęcanie się.

Co do stosunku do przełożonych, bez względu na sympatię czy antypatię, czy z jednej, czy z obydwóch stron, nie możemy się powodować tymi motywami naturalnymi, ale nadnaturalnie widzieć w nich wolę Niepokalanej i jako taką z radością spełniać.

Co do rachunku sumienia weź sobie pokój i pogodę ducha. Już Pismo Św. upomina: "Służcie Panu z radością" por. Ps 39,2. I św. Paweł pisze: "Wesołego dawcę miłuje Bóg" por. 2 Kor 9,7.

Żadnych więc zgryzot, smutku, ale zawsze z radością najwięcej pociągniemy do Niepokalanej nie tyle słowem, ile raczej życiem jako rzecz i własność Niepokalanej, jako M.I. Czyż może się gryźć, kto jest Jej własnością? Nie znaczy to - nigdy się nie potknąć, ale w razie upadku zachować się jak M.I., a nie upadać na ducha.

Do siebie tylko się nie ograniczać, ale zajmować się wesoło sprawą Niepokalanej jak najszerzej, o ile tylko Niepokalana przez przełożonych to uzna za stosowne, czyli będzie chciała. Można zważać i na prowadzenie całego Niepokalanowa i mówić przełożonym, ale też w granicach woli Niepokalanej wyrażonej w świętym posłuszeństwie. W wątpliwościach do granic woli Niepokalanej, zapytać się przełożonych. Duch ubóstwa niechaj się pogłębia coraz bardziej. To co trzeba i wystarczy do celu i ani trochę więcej. Zawsze w prostocie, skromności i pokorze franciszkańskiej. By przywrócić miłość ku przełożonym, trzeba coraz bardziej patrzeć na nich okiem nadnaturalnym, to jest: widzieć w ich woli wolę Niepokalanej i spokojnie, wesoło tę wolę Niepokalanej pełnić.

Drogie Dziecko, nie smuć się, nie trap. Niepokalana o wszystkim wie i wszystkim kieruje. Pozwólmy się tylko Jej prowadzić coraz to doskonalej, a Ona sama w nas i przez nas jak najwięcej zrobi dla zbawienia dusz, zdobycia ich dla siebie, a przez Nią dla Serca Pana Jezusa.

Przy pomocy Niepokalanej możemy wszystko.

Kończąc, proszę o modlitwę wszystkie dzieci Maryi i wszystkich Was, drogie Dzieci moje, do serca tulę.

br. Maksymilian M- Kolbe

PS - Powiedz br. Efremowi i innym M.I.3, by co dzień bardziej stawali się własnością Niepokalanej, upodabniali się do Niej, promieniowali pomiędzy innymi tym upodobnieniem i innych upodabniali do Niej. - Powiedz też im, że z Nią możemy wszystko - bierzemy jakby udział przez Nią we wszechmocy Pana Boga.

Ściskam i całuję.


"1" Zob. Pisma OMK III, 485.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA