MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AM. Zob.: W krainę myśli 1946, 378.

Mugenzai no Sono, 18 XII 1934

Dziś przybył "Mały Dziennik" 1, więc "możliwie szybko" odpowiadam na wezwanie 2.

Być może, że dwa grosze nie starczy, a zwłaszcza niewiele takich monet w obiegu. Więc niechajby i 5 groszy 3. 27 listopada, a nie 27 listopad. - Tytuł udany a. - Niektóre wiersze i szpalty nawet zapomniały o swoim miejscu. Znać zbytni pośpiech, przy łamaniu. Miejscowościowych naleciałości nie można z góry potępiać, ale traktować wedle zewnętrznej wartości w poszczególnych wypadkach.

Nie wiem, czy istnieje przesąd, że co katolickie to drogie 4. Raczej wiele tego nie odpowiadało celowi.

Sądzę, że nie byłoby wskazane dążyć do "zmiany szaty" i treści, by dojść do godności dziennika katolickiego, ale raczej pozostawić nasz pierwszy dziennik, zawsze mały objętościowo, najtańszym i najbardziej rozpowszechnionym brukowcem. Obok niego mogą z czasem stanąć dzienniki reprezentujące godność dziennika katolickiego w kraju tak katolickim jak Polska 5.

Zaznaczenie, że już niewiara szerzy się nie tylko pomiędzy uczonymi, ale także prostaczkami, mogłoby podsunąć myśl, że nauka usuwa wiarę, co jest błędne 6.

O systematycznym wypieraniu żydostwa lepiej dużo nie głosić, a raczej przyczynić się do rozwoju polskich placówek, co prędzej prowadzi do celu.

W razie ustalenia ceny 5 groszy, uwagi br. Wawrzyńca o kolportażu są obiektywniejsze (1-8) 7.

Bardzo piękne są wyrażenia "Wydawnictwo Niepokalanej" - Jej to dzieło.

Ojcowie Jezuici bardzo przychylnie odnoszą się do akcji Niepokalanowa i trzeba oszczędzać ich imienia.

Żart wyśmienity 8.

Dzięki Niepokalanej "numer próbny" dowodzi możliwości dziennika.

Dobrze by było, by śpieszność działań przy jego wydawania odbywała się spokojnie. Wtedy zrobi się prędzej,

Radziłbym, o ile tego Niepokalana sobie życzy i przez posłuszeństwo zakonne objawi, już dziennik rozpocząć, zanim wyjdzie jaki inny dziennik katolicki.

Zapewne kardynał Kakowski się ucieszy, gdy się dowie o "Małym" 9.

Gdyby po 2 grosze, to byłby najtańszy w Polsce.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Był to numer próbny, eksperymentalny "Małego Dziennika" z datą 27 XI 1934.

"2" Redakcja MD apelowała (s. 13 i 14) o zgłaszanie uwag i spostrzeżeń "możliwie szybko" na temat zewnętrznego wyglądu MD, tytułu, formatu, wyboru papieru i ilustracji itp.

"3" Pod tytułem uwidoczniono cenę: 5 groszy.

"4" W art. pt. "Czego chcemy" o. Marian Wójcik, późniejszy redaktor naczelny dziennika, pisał; "Zerwać trzeba więc z przesądem, że co katolickie, kościelne i dobre - musi być zaraz drogie i kosztowne".

"5" Aluzja do słów o. Wójcika z wyżej wspomnianego artykułu: "By dziennik godnie mógł walczyć o honor katolika, być jego chlubą i dumą, powinien mieć treść bogatą i różnorodną, zewnętrzny wygląd wspaniały i artystyczny, a całe wykonanie godne wzniosłej treści".

"6" Uwaga powyższa dotyczy wspomnianego już art. o. Wójcika: "... bezbożność i zastraszająca niewiara szerzy się między ludźmi nie tylko uczonymi, lecz może jeszcze więcej miedzy prostymi robotnikami i wieśniakami".

"7" Br. Wawrzyniec Podwapiński wyjaśnia: O ile pamiętam, zestawiłem wówczas kalkulację "Małego Dziennika" w różnych cenach i przy różnych nakładach, proponując wynagrodzenie kolporterom około 50% ceny sprzedażnej. W prenumeracie abonament MD miał wynosić l zł miesięcznie.

"8" Żart rysunkowy w trzech obrazkach pt. "Małe nieporozumienie czyli zapalony miłośnik kwiatów".

"9" Stosunek ks. kard. A. Kakowskiego do MD był życzliwy, jak w ogóle do całej działalności wydawniczej Niepokalanowa.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA