MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.

Niepokalanów japoński 21 XI 1934

Drogi Bracie,

W odpowiedzi na list z 27 X w sprawie dziennika przesyłam garstkę uwag 2.

Z takiej odległości i miejsca, i czasu nie mogę pisać szczegółów, bo nie znam obecnych okoliczności. Kilka więc tylko uwag ogólnych.

Nasamprzód - uważam - trzeba zaczynać od dziennika małego, skromnego pod każdym względem, nie wyłączając reklamy. A nawet raczej zapowiedzieć codzienne wydawanie przez jeden miesiąc. Gdy zaś doświadczenie odpowie przewidywaniu, ruszać naprzód. - I pierwszy numer "Rycerza" zapowiadał, iż przyszłość niepewna.

Następnie nie tracić sprzed oczu celu tego pierwszego dziennika M.I., tj. wprowadzenie Niepokalanej do jak najszerszych mas; stąd świeżość wiadomości i taniość (np. 2 gr?). Szczupłość rozmiarów (np. połowa przesłanej próbki), konieczna dla osiągnięcia tak niskiej ceny, niech nie zraża. - Wiadomości krótkie a liczne, i ilustracje. A zwłaszcza czuwać, by wiadomości były jak najświeższe.

W kolportażu więcej liczyć na sprzedawców niż na wysyłanie pod poszczególnymi adresami (takim prenumeratorom pewnie za 2 grosze nie uda się posyłać). W większych miastach ustalić sprzedawców (członków M.I. lub i koło M.I.2) płatnych od ilości rozsprzedanego dziennika. Niechaj chłopcy biegający po mieście z dziennikiem z tego mogą żyć i może i pouczyć się.

Nie mam tu danych, by sporządzić chociażby poglądowe jakieś obliczenie. - Ale np. od jednego egzemplarza:

1) poczta (w paczkach) - 1/4 grosza

2) kolportaż (główny sprzedawca może mieć licznych podwładnych i musi móc i im coś dać, stąd) - 1/2 grosza

3) papier - 1/2 grosza

4) redakcja i druk - 3/4 grosza

Razem - 2 grosze

Nakład na początek co najmniej 30.000 egzemplarzy, inaczej koszty źródeł redakcyjnych nie pozwolą na zdobycie najświeższych wiadomości. Na tę chorobę ponoć zmarła "Polska" 3 (przedtem "Polak-Katolik" 4).

Tytuł "Mały Ilustrowany Dzienniczek", skrót MID.

I by niedzielami nie przerywać wydawania.

Zresztą Niepokalana sama przez Przełożonych swą Wolę objawi.

Niech Niepokalana błogosławi

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Adresat nie jest całkiem pewny, lecz prawdopodobny.

"2" Na ten temat zob. też Pisma OMK III, 522.

"3" "Polska" - katolicki dziennik ponadpartyjny (początkowo tygodnik), wychodził w Warszawie od lutego 1929 r.

"4" Zob. Pisma OMK I, 133 przyp. 7.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA