MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Mugenzai no Sono, po 10 XI 1934

Maryja!

Drogie Dzieci,

Bardzo się cieszę, że książeczka "Ku większej miłości Niepokalanej" 3 będzie urabiała serca braci na kształt Serca Niepokalanej, a raczej zleje ich serca z Jej Niepokalanym Sercem. Prawda, że to nie książka, ale sama Niepokalana musi ten "cud prawie" uczynić, lecz dopomoże ku temu książka ludzkimi, choć nieudolnymi słowami, w ograniczonym stopniu rozwoju, bo wszystko co stworzone, to i ograniczone, i rozwija się coraz bardziej z czasem, a Ona dotyka nieskończoności.

Refleksji praktycznych w przesłanej mi części książeczki nie znalazłem. - Dostałem od początku do str. 54 tylko.

Piszecie o tygodniowy program Dziecka Niepokalanej? Zapytajcie małą, słabą dziecinę o tygodniowy program stosunku jej do matki.

Dopisuje Br. Wenanty, że Br. Rufin twierdzi, że go nie znam. Jakże bym go miał nie znać po przeczytaniu całej strony pisma maszynowego? My się wszyscy w Niepokalanej dobrze znamy. Ten sam ideał nas ożywia: Jesteśmy przecież Jej. - Więc znam Cię, Dziecko, nie z twarzy, ale z serca, z tego, coś popisał. - Kochaj Niepokalaną co dzień bardziej i bardziej. I tak na wieczność całą, bo z chwilą śmierci dopiero ta miłość wybuchnie swobodnym płomieniem.

Dopisuje Br. Wenanty o programiku MI. Doprawdy, każdy programik ma granice, a tu trzeba zerwać wszelkie granice, nawet programików. Bądźmy Jej i sługami, i dziećmi, i niewolnikami, i rycerzami, i wszystkim, wszystkim, wszystkim, słowem Jej, pod każdym wzglądem Jej i co dzień bardziej Jej.

Jak tego dokonać?

Pamiętajmy, że istotą naszego oddania i doskonałości oddania się nie jest uczucie ani pamięć, ale wola. Jeśliby więc kto nie czuł wcale słodkości obcowania z Nią (chociaż zwyczajnie jest inaczej) - ani by nie mógł pamiętać, myśleć dużo o Niej z jakichkolwiek powodów, jeżeli wola trwa przy Niej, jeżeli nie odwołuje swego oddania się, ale wedle możności odnawia je jeszcze - niech będzie spokojny, bo Ona króluje w jego sercu. A wolę możemy kontrolować łatwo. Baczmy tylko, by coraz doskonalej zgadzała się z Jej wolą i coraz doskonalej pełniła Jej wolę. - To wszystko. I byśmy, jak to małe dziecko, uznawali swą zupełną od Niej zależność i dlatego do Niej jak dzieci do matki się tulili.

Co do dziennika, to Niepokalana kiedy zechce - zrobi i przez N. O. Prowincjała swą Wolę objawi. O. Marian specjalnie uczył się dziennikarstwa a, więc zapewne wszystko dobrze przygotuje.

I Br. Efrem jeszcze dopisuje. Zdaje się, że wszystkim com popisał i w liście ogólnym w odpowiedzi na życzenia, i w tym liście w odpowiedzi na kartę "trzech redaktorów", już zaspokoiłem i Br. Efrema.

Niechaj co dzień bardziej duch Niepokalanej się pogłębia. Istotą Niepokalanowa jest to, że cały i w każdej swej części, w każdej tam żyjącej duszy jest Niepokalanej. Musimy więc dbać, byśmy coraz bardziej byli Jej i tak by Niepokalanów coraz bardziej był Niepokalanowem.

Starsi powołaniem, co patrzyli na pierwsze początki, niech starają się urabiać młodszych przykładem, modlitwą i słowem. Pamiętajcie, że nie wystarczy, by duch obecny był tylko taki jak na początku. Co rok, co dzień musi być postęp. Dzisiaj więc Niepokalanów musi być o wiele więcej Niepokalanej niż w pierwszych dniach swego istnienia. - Niepokalana sama to uczyni, bo my potrafimy sami z siebie tylko psuć b, ale prośmy, by tego dokonała, i starajmy się współpracować jak najbardziej. - Ale zawsze w pokoju i pogodzie ducha.

Im c bardziej będziemy Niepokalanej, tym też doskonalej zrozumiemy i pokochamy Serce Pana Jezusa, Boga Ojca i całą Trójcę Przenajświętszą. - Ale to wszystko, te nadnaturalne rzeczy Ona sama musi w nas i przez nas zdziałać.

Opowiedzcie i innym, com Wam popisał, i módlcie się za mnie, bym czynił to, co piszę.

Wasz brat
Maksymilian M-a Kolbe.


"1" Por. uwagę OMK na początku listu: "W odpowiedzi na list z 3 X 1934 Braci Rufina, Wenantego i Efrema".

"2" List jest pisany po 3 X 1934, jak wynika z przypisku 1. Co więcej, list jest pisany po 10 XI 1934, .jak wynika z treści listu: "Zdaje się, że wszystkim com popisał i w liście ogólnym w odpowiedzi na życzenia" itd. List tzw. ogólny (do wszystkich) nosi datę 10 XI 1934.

"3" Książeczka pt. "Ku większej miłości Niepokalanej", ukazała się nakładem Centrali Milicji Niepokalanej w 1935 i zawierała 430 stron druku małego formatu. Por. Pisma OMK III, 585 przyp. 2. OMK otrzymał odbitki korektorskie tej książki.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA