MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 3 XI 1934

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale! Załączam odpis listu O. Sekretarza Generalnego 1 do naszego O. Gwardiana 2 z okazji imienin, gdyż porusza w nim sprawę Indii 3.

Wspomniany tu warunek, by było przynajmniej 3 ojców, sprawdzi się z chwilą przyjazdu o. Gracjana. A choćby się on nawet zawahał, to nasi tutejsi klerycy, zaczynający w kwietniu czwarty rok teologii, zapewnią wypełnienie tego warunku, zanim dojdzie do efektywnego zajęcia Indii.

Odmienne może w tej sprawie zapatrywanie N. O. Socjusza 4, chociaż ważkie, jako bardzo zasłużonego, mądrego i doświadczonego ojca, jednak, ponieważ nie jest naszym przełożonym, uważam, że nie może być uważane za Wolę Niepokalanej wobec podanych w liście O. Sekretarza Generalnego poglądów Najprzewielebniejszego O. Generała.

Dlatego też do sprawy powracam i przy pomocy Niepokalanej będę starał się, by to, co on libenter videret 5, przyszło do skutku.

Duże na mnie wywarła wrażenie odezwa J. E. Arcybiskupa Salottiego w sprawie Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła 6. Podkreślenie potrzeby kleru tubylczego w myśl życzeń Stolicy Apostolskiej i wyliczenie racji, dla których kler europejski mimo dużych wysiłków małe zbiera owoce, jest w całej pełni prawdziwe na terenie misyjnym. Nie inaczej i z Zakonem. Rozwinąć go w Japonii mogą tylko Japończycy, a nie my obcokrajowcy 7. Właśnie teraz np. przysłano nam artykuł do umieszczenia w "Rycerzu". Jest bardzo dobry, ale obawiam go się zamieścić ze względów taktycznych, bo nas jako obcokrajowców poganie łatwo posądzą o niezrozumienie ich lub i o brak przychylności dla ich kraju, podczas gdy od współplemieńca i bardziej gorzkie verba veritatis strawią...

Uważam więc, że nie byłoby celowe zakładać tu Prowincji zakonnej naszymi ojcami i braćmi, ale raczej jesteśmy tu nasieniem, które ma się zużyć na uformowanie w naszym duchu zakonników-krajowców. Oni dopiero akcję rozwiną.

Wobec załączonego listu może by warto przyspieszyć załatwienie indyjskiej sprawy, bo i tak już kto wie, co sobie myśli arcybiskup w Ernakulam o sposobie załatwiania spraw w naszej Prowincji i Zakonie.

Gdy już O. Sekretarz pisze, że Najprzewielebniejszy O. Generał libenter videret objęcie Indii przy podanych warunkach, poprosiłbym o łaskawe powiadomienie, kiedy ta sprawa wpłynęłaby do Rzymu celem postarania się, o ile będę mógł przy pomocy Niepokalanej, by też Najprzewielebniejszy O. Generał mógł to, co libenter videret, swobodnie urzeczywistnić.

Z prośbą 8 o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian

PS - Książki szkolne jeszcze nie doszły.


"1" o. Timotheus Brauchle; odpis listu o. Brauchlego nie zachował się.

"2" o. Kornela Czupryka; imieniny o. Kornela przypadały 16 IX.

"3" sprawę założenia Niepokalanowa indyjskiego tzw. Amalam.

"4" o. Peregryna Haczeli

"5" chętnie by widział

"6" "Mięsiecznik Kościelny", organ archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, 49 (1934) 289-296, nr 10 - przyp. aut.

"7" Były też trudności natury prawnej, wynikające z podziału Japonii na okręgi misyjne - zob. list o. Kornela Czupryka, 28 VIII 1934 do o. Samuela Rosenbaigera, w zbiorze: "Oświadczenia współbraci zakonnych", ms, Niepokalanów 1959, 36a.

"8" odtąd do końca rękopis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA