MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 25 VIII 2 1934

Maryja

Drogi Bracie,

Odpowiadam na pytania z listu 6 VI, który dziś do nas zapukał.

I mnie się zdaje, że zjazd 3 jeszcze przedwczesny.

Odbitki wypełnionego kwestionariusza w liście nie było.

Nie ma co się przejmować, że zorganizowanej Milicji mało, gdy szerzy się ona nawet w innych stowarzyszeniach. Bardziej chodzi o zdobycie wszystkich dusz i stowarzyszeń dla niepokalanej, niż o powstanie jednego stowarzyszenia więcej obok innych. Nie warto więc się spieszyć z założeniem gdzieś organizacji.

Nie tyle o kanoniczne zakładanie mi chodziło, ile o rozpowszechnianie M.I.1. Przeważnie wygodniej i dla sprawy w wielu wypadkach może lepiej będzie, gdy członkowie prześlą nazwiska aż do Niepokalanowa.

Kto wie, czy Niepokalana nie życzy sobie, by M.I, raczej wsiąkało do innych stowarzyszeń.

Co do żydów uważam, że trzeba się zająć też ich nawróceniem na serio, ale roztropnie i to bardzo roztropnie. Niekoniecznie zaraz na łamach "Rycerza", albo w ogóle głośno. - Może z czasem "Rycerz" po żargonowemu tę misję spełni.

Pozwolenia na erekcję kanoniczną księdzu Owszonko tylko biskup miejscowy udzielić może.

Biuletyn dla kół M.I. chyba przedwczesny 4. Trzeba będzie zebrać nasamprzód sporo doświadczenia organizacyjnego, by dobrze poprowadzić.

Nie ma się czego zniechęcać, ale rozwinąć silną akcję celem pozyskania każdej duszy dla Niepokalanej, choćby na razie bez organizacji i z zapisywaniem do księgi niepokalanowskiej.

Nazwa M.I.1 i M.I.2 powstałe u nas, więc swobodnie ustalać ją możemy. Lepiej jednak wedle pojęcia podziału w prawie kościelnym uważać M.I.1 za Pia Unio w myśl prawa (czy prawne, czy poza prawem), a M.I.2 za Sodalitas, tj. z organizacją.

Bardzo by się przydało koło M.I.2 przy kaplicy 5. Dostarczyłoby ono sporo doświadczenia.

Co do odpustów, członkowie a M.I. w Wilnie prawdopodobnie ich nie zyskują. Można by zapytać prymarię w Rzymie, która ma możność upewnienia się u O. Prokuratora Generalnego.

Drogi Bracie, nie ma co się zniechęcać. Może Niepokalana pragnie teraz przede wszystkim wejść do dusz polskich bardziej po cichu, przez M.I. nieorganizowane i z centralą zapisywań u nas?

Nie wiem, który list jest ostatni, no nie wiem, który już doszedł; lepiej więc podać datę, to odnajdę kopię i porównam.

O. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek 6 Ten list miał już dawno pójść. Odnalazłem atramentowy rękopis i nie wiem, czy już nie był czasem wysłany.

PS 7 - Pozwólmy się Niepokalanej prowadzić. Ona i różne, jakby przeciwne okoliczności, na większe dobro obróci. - Stowarzyszeń katolickich mamy wiele i dobrych, a dla Niepokalanej musimy zdobyć wszystko i także wszystkie stowarzyszenia nie niszcząc ich. Niepokalana musi wejść wszędzie jako Pośredniczka łask i ożywić macierzyńskim ciepłem, oczyścić i rozpalić miłością Jezusa, przez Nią wszystko.


"1" Mówi o tym uwaga OMK u góry listu: Br. Łukasz.

"2" W oryg. data miesięczna początkowo napisana była jako VIII, potem ktoś (OMK raczej nie, gdyż jest inny kolor atramentu) skreślił część cyfry VIII, zostawiając VI, może dlatego, że bardziej odpowiadała pierwszemu zdaniu listu: "Odpowiadam na pytania z listu 6 VI, który do nas zapukał", a wiadomo było, że list z Japonii do Polski docierał po około 3 tygodniach. Należy jednak zauważyć, że OMK odpisał tylko treść odnalezionego rękopisu, który "miał już dawno pójść", stawiając datę aktualną tj. 23 VIII.

"3" zjazd kół MI

"4" "Biuletyn M.I." zaczął się ukazywać od kwietnia 1935 (w 1935 wyszły tylko cztery numery); od września 1937 pismo zmieniło tytuł, który odtąd brzmiał: "Informator Rycerstwa Niepokalanej - Pismo dla Kół M.I." "Informator" ukazywał się na prawach, rękopisu, jako druk wewnętrzny.

"5" koło MI przy kaplicy w Niepokalanowie

"6" Odtąd do końca rękopis.

"7" Postscriptum jest rękopisem na oddzielnej karcie, bez daty; jest pewne podobieństwo treści do listów OMK nr 568, 580 i 583, ale najbardziej zgadza się z listem nr 530 i tu go załączono, jako postscriptum do listu.
Nie jest wykluczone, że jest to odcięta dolna część innego listu, który zaginął.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA