MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: AN Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 12 VII 1934


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Słyszałem, że sprawa Niepokalanowa w Indiach nią być zawieszona.

Nie wiem jednaki czy Ojcu wiadomo, że po złożenia sprawozdania O. Prowincjałowi o mojej ostatniej misji w tej sprawie u Ojca w Rzymie 1, kiedy to Ojciec powiedział mi, że nie jest przeciwny objęciu Amalam (Niepokalanowa indyjskiego); że sprawa należy do Prowincji; że nie można jedynie oddzielać przyjęcia od objęcia - O. Prowincjał zadecydował, by spełnić warunek objęcia. Suponując jednak śmierć poprzedniego Arcybiskupa, kazał mi się spytać, czy jego następca nie jest innego zdania w tej sprawie. Kopię mojego listu 2 i odpowiedzi 3 załączam.

Po wszczęciu oficjalnych, kroków, tj. po złożeniu podania o consensus ze strony Prowincjałatu (osoby tu nie wchodzą w grę, ale urzędy) następuje wydanie wyżej wspomnianego consensus ze strony Ordynariatu. A potem po długim oczekiwaniu znowu zapytanie, czy Ordynariat nie zmienił przychylnego stanowiska w stosunku do nas i po uzyskaniu odpowiedzi pozytywnej... gdybyśmy teraz powiedzieli: nie, co pomyśli Arcybiskup ze swoją radą o nas, o naszym Zakonie? Wydaje mi się, że byłaby to niemała kompromitacja Zakonu.

Piszę to, co myślę, gdyż Ojciec powiedział mi, by mówić jasno to, co myślę.

Proszę mi wybaczyć błędy, ale nie czuję się dziś dobrze.

Niechaj Niepokalana sama pokieruje wszystkim dla dobra biednych pogan.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 4


"1" Zob. Pisma OMK III, 475.

"2" Zob. Pisma OMK III, 495.

"3" Zob. Pisma OMK III, 510, załącznik.

"4" własnoręczny podpis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA