MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu. Jedna karta jednostr. zapis. AN.

Nagasaki, 21 VI 1934

Iesus Maria Ioseph Franxiscus

Reverendissimo Padre Segretario Generale,

Riguardo alla causa dell"Immacolata in India a e del Suo Amalam (Immaculatum) ho acritto a Lei diverse volte. Ultimamente nella lettera del giomo 12 IV 1934 ho aggiunto 3 copie delle lettere, fra i quali 2 recentissime.

Quando ultimamente passai per Roma il Rev


Przekład polski

Nagasaki, 21 VI 1934

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

W związku ze sprawą Niepokalanej w Indiach i Jej Amalam (Niepokalanowem) pisałem do Ojca kilkakrotnie. Ostatnio do listu z dnia 12 IV 1934 dołączyłem kopie trzech listów, w tym dwu najświeższych 1.

Gdy ostatnio w przejeździe zatrzymałem się w Rzymie, Najprzewielebniejszy O. Generał powiedział mi, że nie ma nic przeciwko założeniu Amalam, że to jest sprawa Prowincji a nie Generalatu, i że jedynie nie można oddzielać przyjęcia od objęcia. Wszystko to zreferowałem N. O. Prowincjałowi 2.

Teraz słyszałem, że O. Prowincjał napisał do Najprzewielebniejszego O. Generała, obiecując ze strony Prowincji przysłanie Ojców i objęcie Amalam. Ale otrzymał od Najprzewielebniejszego O. Socjusza Generalnego 3, w imieniu Najprzewielebniejszego O. Generała, odpowiedź odmowną.

Nie wiem, czy Najprzewielebniejszy O. Generał jest wystarczająco poinformowany o szczegółach i dlatego piszę. Ojciec zna wszystko dobrze.

Wydaje mi się, że Arcybiskup zdziwi się tym wszystkim.

Najpierw prośba Prowincjałatu o consensus 4. Po wydaniu dokumentu, po upływie z górą roku, potwierdzenie, że Arcybiskup jest w dalszym ciągu przychylny 5, a my... nie.

Bez wątpienia - jest nas mało, a pracy nie brak, ale św. Franciszek Ksawery wyruszył do Indii, gdy Towarzystwo Jezusowe liczyło zaledwie 8 osób. A kto. zdoła zliczyć powołania, które wzbudził właśnie w ten sposób!

Może to jeszcze obawa przed odłączeniem się hamuje rozwój sprawy Niepokalanej? - Albo może przeświadczenie, o którym też słyszałem, że sprawa Matki Bożej nie jest naszą? Gdyby tak było, biedni my. Jeżeli Niepokalana Pośredniczka wszystkich łask nie udzieli nam łaski odrodzenia, wydaje mi się, że bezużyteczne pozostaną wszystkie wysiłki. Im bardziej zbliżymy się do Niej, tym więcej łask otrzymamy.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" w tym zapewne odpowiedź z Indii - zob. Pisma OMK III, 510, załącznik.

"2" Zob. Pisma OMK III, 475.

"3" o. Peregryna Haczeli

"4" prośba o zgodę arcybiskupa

"5" Zob. Pisma OMK III, 510, załącznik.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA