MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg. rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.:
Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan, Asia.

Mngenzai no Sono, 2 VI 1934

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

O. gwardian 1 polecił mi opisać nasze narady coo do pierwszego Hindusa 2: siadam więc i piszę.

Ja osobiście jestem do swobodnej dyspozycji O. Prowincjała. Zobowiązałem się nawet do tego prywatnym ślubem, by Przełożeni nie mieli związanych rąk w myśl rozdziału XII Reguły 3. I sądzę, że wszyscy pracujący w Niepokalanowie są, a przynajmniej powinni by być, gotowi dla Niepokalanej na wszystko, bo nie pojmuję wojny, gdzie by generał musiał pytać żołnierza, czy też sobie życzy pójść na tę lub ową placówkę zagrożoną i - oczekiwać odpowiedzi. - Trudnością jest szkoła kleryków, tym bardziej, że i dwaj japońscy klerycy uczęszczają i jeszcze trzeci chory z Francji powróci.

Jeżeli o. Justyn kwękający, a o. Florian podstarzały - jak wynika z listu O. Prowincjała -. to może by o. Jerzy dawne swe pragnienia urzeczywistnił? Jego może by już o. Urban zastąpić dał radę, bo i większe ma odeń wykształcenie (maturę) - więc może łatwiej zrozumieć i wpłynąć na zdolniejszych i maturzystów - i nabrał nieco wprawy na internacie, i zgrany zupełnie z duchem Niepokalanowa.

O. Urbana zaś miejsce może by zajął młody o. Marian? O. gwardian urządził tu losowanie. Napisał na kartkach imiona: Florian, Justyn, Jerzy, Samuel, Kornel, Maksymilian. Dwaj pierwsi, ponieważ "najbardziej reflektujący", otrzymali po dwie kartki. Tak razem było kartek 8. W pierwszym ciągnieniu ja wyciągnąłem "Maksymilian", o. gwardian - "Samuel". W drugim ja - "Justyn", o. gwardian - "Maksymilian". W trzecia ja - "Maksymilian", o. gwardian - "Justyn". Tak osiągnąłem możliwie największą ilość punktów, bo kartka z moim imieniem w każdym ciągnieniu wyszła. Przed ciągnieniem zmówiliśmy sobie "Zdrowaś Maryja".

Jest możliwe, że ów ks. redaktor, Hindus 4, co mówił mi o chęci wstąpienia do jakiego klasztoru, któremu też figurkę Niepokalanej pozostawiłem, zdecyduje się wstąpić do nas, gdy tam się osiedlimy. Starszy on, świątobliwy i redaguje w języku angielskim i malajalem (krajowym).

Niech Niepokalana wszystkim pokieruje wedle swej Woli.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a

Dopisek O. Szymańskiemu w Ameryce o jeździe do Indii nic dotąd nie pisałem. Chyba już nieaktualne.

Słowa Via Siberia na listach do nas są przydatne.


"1" o. Kornel Czupryk

"2" Tak OMK tytułuje misjonarza, który pierwszy z polskiej prowincji OO. Franciszkanów uda się do Indii.

"3" Rozdział XII reguły św. Franciszka z Asyżu każe prosić przełożonych o zezwolenie udania się na misje.

"4" ks. Jakub Naduvathucherry

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA