MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 17 V 1934

Maryja

Drogie Dzieci

Dobrze prowadzicie sekcję franciszkańską M.I. Rzeczywiście celem całego Koła M.I. braci jest cel M.I., a celem sekcji - tenże cel, tylko na pewnym specjalnym odcinku 2.

Odgrzebując minione dzieje sprawy Niepokalanej u nas pamiętajmy na dwie rzeczy: 1) - Że wszystko z czasem się rozwija i doskonali, a nie od razu, więc nie możemy żądać, by przed wiekami miano tak rozwinięte pojęcia w sprawie Niepokalanej, jak je mamy dzisiaj, zwłaszcza po ogłoszeniu dogmatu, ani nie wolno nam zadowolić się stopniem rozwoju czasów ubiegłych. 2) - Następnie, że nie tylko my mamy obok cnót wady, a więc i w dziejach napotkamy na zaniedbania i ospałości. Słusznie na przykład nas smuci, że nasz Zakon w szarym ogonku po Bernardynach, a nawet Kapucynach wreszcie zdobył się na ogłoszenie Niepokalanej Patronką Zakonu 3, choć historycznie zaliczamy się do pierwszych.

W historii więc znajdziemy nie tylko, co czynić, ale i czego unikać trzeba. Podobnie i stan obecny nie należy do szczytów doskonałości i dużo, bardzo dużo pozostaje do zrobienia w sprawie Niepokalanej.

Jeżeli poszczególne dusze są świadome, że nie odpowiadają łaskom tak doskonale, jak by powinny, nie inaczej dzieje się z Zakonem, tj. zbiorem tychże dusz. Słusznie więc przyjąć możemy, żeśmy nie rozwinęli sprawy Niepokalanej, jakeśmy powinni.

Rozwinąć zatem sprawę Niepokalanej w Zakonie naszym i to jak najprędzej a, czyli zdobyć dla Niej cały Zakon i każdą w nim duszę z osobna Niepokalanej, oto właśnie cel sekcji .franciszkańskiej w Kole M.I. braci.

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe 4

PS Pozdrowienia wzajemne i br. Salezemu.


"1" Upewnia o tym uwaga OMK na początku listu: Koło M.I. Braci - sekcja franciszkańska - Br. Efrem, Br. Wenanty.

"2" W 1932 Koło MI braci w Niepokalanowie dzieliło się na 5 sekcji: eucharystyczną, franciszkańską, mariańską, misyjną i przygotowawczą.
W 1934 Koło liczyło już 306 członków i zostało podzielone na 8 sekcji; utrzymano dotychczasowe sekcje franciszkańską, mariańską, misyjną i przygotowawczą oraz utworzono nowe: apologetyczną, chrystologiczną, Wszechpośrednictwa NMP i herezjoznawczą.

"3" OO. Bernardyni ogłosili Niepokalaną Patronką zakonu w 1645, OO. Kapucyni uczynili to w 1712, a OO. Franciszkanie w 1719. Zob. Pisma OMK VII, 1090. Zob. też "Constitutiones Urbanae OMC", Venetiis 1741, 344.

"4" Podpis i postscriptum własnoręczne.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA