MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Mugenzai no Sono, 17 V 1934

Maryja

Drogi Ojcze!

Zapewne "bazylika" będzie spora wedle potrzeby, ale uboga i piękna harmonią wszystkich części zgranych do jej jedynego celu: zbawić i uświęcić jak najwięcej dusz przez Niepokalaną. Zresztą nie będzie tam nic, co by nie było do tego celu potrzebne 2.

Jakżeż rażą turyści zwiedzający po kościołach piękne dzieła sztuki zamiast adorować Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Jakże nieraz owe "piękności" rozpraszają, zamiast skupiać do modlitwy, czyli sprzeciwiają się celowi kościoła. - Podobnie jak "piękne muzyki", do których "słuchania" schodzą się ludzie w niektórych bazylikach rzymskich.

Wyobrażam sobie piękną figurę Niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle pomiędzy rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawienia Przenajświętszego Sakramentu. Bracia na zmianę adorują. - Kto zaglądnie do kościółka "bazyliki", pada na kolana, adoruje, spogląda na twarz Niepokalanej, odchodzi, a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia. I załatwia sprawy misyjne, twardych opoczystych serc pogańskich.

Ponad figurą w witrażu (ścianie) piękny obraz Serca Pana Jezusa.

Poproszę o posłanie "Jednodniówki" 3 także do mej mamusi staruszki.

Pragnąłbym wiedzieć, jaki jest teraz stosunek do nas N. O. Peregryna 4.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Na osobę adresata wskazuje uwaga OMK na górze listu: Przew. O. Gw. Florian Koziura.

"2" Pierwsza wzmianka o potrzebie budowy większej kaplicy lub kościoła w Niepokalanowie została zamieszczona w RN 12(1933)179. Z rozpoczęciem budowy nie spieszono się i nie było jeszcze wtedy żadnych konkretnych planów. Być może, iż o. Florian zasięgał rady OMK w tej sprawie. Wynika to także ze sprawozdania Sekretariatu Budowlanego zamieszczonego w tym czasie w jednodniówce pt. "Z życia Niepokalanowów", gdzie m.in. na s. 58 czytamy; "A więc wysilmy się w swoich modlitwach, by sama Niepokalana podyktowała Przełożonym styl, wielkość, wewnętrzne urządzenie itp." Zob. też Pisma OMK IV, 622 przyp. 1.

"3" Jednodniówka pt. "Z życia Niepokalanowów", praca zbiorowa, Niepokalanów 1934.

"4" Stosunek o. Peregryna Haczeli do Niepokalanowa ulegał wahaniom.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA