MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: W kraina myśli 1947, 42-43.

Mugenzai no Sono, 17 V 1934

Maryja!

Drogi Ojcze,

Pyta br. Cyprian (24 IV br.): "Czy Ojcowie Kapucyni paryscy mogliby mieć Koło M.I. - nie dyrekcję i zapisywaliby u siebie do M.I. ogłaszając przy tym w swoim piśnie". Uważam, że nie możemy im tego odmówić, chodzi nam bowiem bardziej, by jak najprędzej Niepokalana stała się Królową całego świata, niżbyśmy tego wyłącznie my dokonali.

Trzeba jednak dokładnie rozróżnić pomiędzy M.I. (jak w dyplomiku) Pia Unio, bez organizacji ścisłej, i M.1.2, czyli koła M.I. (więc sodalitae) z organizacją ścisłą. Brak tego rozróżnienia może niepotrzebnie nam wstrzymać szybkie zdobycie świata dla Niepokalanej... M.I. niechaj się wciągnie wszędzie i do żywych Róż, i do Sodalicji, i do III Zakonu, i do I, i do II Zakonu, słowem, do każdej duszy i to najprędzej (chociaż nie warto głośno wyliczać innych stowarzyszeń, by mniej znający M.I. się nie obawiali).

M.I.2 zaś należy rozwijać roztropnie w tych tylko miejscowościach, gdzie jest to wskazane i nie ma kwitnących, innych stowarzyszeń. Tak więc i Kapucynom paryskim nie warto mówić o kole M.I., ale tylko o Pia Unio, jak w dyplomiku. Co do prowadzenia M.I., to, o ile pamiętam, udało się to w Poznaniu i we Lwowie o. Jerzemu. Warto by więc i z nim porozumieć się w tej sprawie.

Prowadzenie jednak takie nie jest obowiązkowe, lecz można je doradzić tylko księżom pragnącym informacji w tym względzie.

Czemuż nakład "Rycerza" opadł na kwiecień do 625.000? 1

Gdzieś będzie w Niepokalanowie list, jeden czy dwa, O. Prokuratora Generalnego w sprawie aktu poświęcenia M.I. 2 Rad bym mieć odpis, bo klerykom wykładam i o tym nieco.

W Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Studiuję nadesłany mi projekt statutu M.I. Po ukończeniu prześlę uwagi "formować">a M.I.2, ale raczej M.I.1 i to, by raczej do nas słali nazwiska, niż gdzie indziej. Kodeks daje dużo uprawnień biskupom w sprawie associationes fidelium 3. Ale za to M.I.1 rozwijać, to jest wpisywać dużo u nas M.I.1 i słać "Rycerza" jako organ rozwijający ducha M.I.

Piszący do mnie z Niepokalanowa może by zaoszczędzali pióra, czasu i atramentu na tytuły.


"1" Przypuszczalnie administracja wstrzymała wysyłkę RN tzw. "niestałym", tj. tym, którzy nie zgłaszali się do administracji dłużej niż 2 lata. Nakład RN przed redukcją wynosił ponad 650 tys. egzemplarzy.

"2" List prokuratora generalnego zakonu OO. Franciszkanów, o. Francesco d"Ambrosio, z 6 VII 1928 skierowany do OMK w sprawie aktu poświęcenia MI wyjaśnia, że określona forma aktu potrzebna jest do zyskania odpustów, a nie do samego wstąpienia do MI. Natomiast zapisanie się do MI jest absolutnie konieczne, aby móc korzystać ze wszystkich przywilejów przywiązanych do MI.

"3" w sprawie stowarzyszeń wiernych

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA