MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna kartka jednostr. zapis.

Nagasaki 3 V 1934


Przekład polski

Nagasaki, 3 V 1934

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

Niech Niepokalana Ojcu wynagrodzi za te dwie paczki książek opiewających chwałę Niepokalanej, które Ojciec raczył łaskawie nadesłać. Bardzo się nam przysłużą. Serdecznie dziękuję również tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Z pewnością już chyba Ojciec otrzymał również mój list z podziękowaniem za życiorys św. Bernadety 1.

Wysyłam Ojcu również artykulik 2. Czy będzie się nadawał do Commentarium?

Na zapytania w sprawie MI dotąd odpowiedziały tylko, poza prymarią, prowincja ankońska, siedmiogrodzka i genueńska. Może pod koniec bieżącego miesiąca zamknę listę i wynik prześlę Ojcu 3.

Módlmy się teraz w sprawie Amalam w Indiach. Niech Niepokalana sama wszystkim kieruje. Na kapitule w Polsce ta sprawa nawet wcale nie była wniesiona; stąd nie było na ten temat żadnych obrad.

W św. Ojcu Franciszku

O. Maksymilian M-a Kolbe

1 załącznik


"1" Zob. Pisma OMK III, 502a.

"2" Zob. Pisma OMK VII, 1090. Był to artykuł "Ante annos 200".

"3" Zob. Pisma OMK III, 547a.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA