MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 6 IV 1934

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Odpowiedź z Indii 1 nadeszła i przerwała codzienne "wieczne odpoczywanie", któreśmy zanosili za domniemanego Nieboszczyka 2, by sprawę Indii z góry wykończył.

W myśl więc polecenia N. O. Prowincjała dnia 28 XII ub. r., oprócz oryginału odpowiedzi, podaję i środki utrzymania wedle kan. 496. Nie inne oczywiście jak te, które wskazał św. O. Franciszek w rozdziale VI Reguły i nr 489 Konstytucji, tj. consuetae eleemosynae 3 dla sprawy Niepokalanej po całej kulce ziemskiej. Podobnie jak Mugenzai no Sono.

Równocześnie ślę, gdzie się da, prośby o szturm modlitwy.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 4


"1" Zob. Pisma OMK III, 510, załącznik.

"2" abp. Pereza y Cecilia

"3" zwyczajne jałmużny

"4" Ostatnie zdanie listu i podpis własnoręczne.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA