MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.:
Mugenzai"Seibo no Sei Furanshisuko Kai / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki.
Załącznik. Oryg.: brak. Odp.: ms Archiwum. Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv)
w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządził w 1934 OMK. - Fotokop.: AN.

Mugenzai no Sono, 2 IV 1934

Maryja!

Drogi Ojcze!

Nie adresuję imiennie, by w razie nieobecności sprawa nie czekała. Załączam kopię odpowiedzi z Indii. Proszę bardzo zakomunikować zaraz Ojcom, by cały Niepokalanów - Ojcowie w memento - i Bracia, i Interniści, i Nowicjusze przypuścili szturm modlitwy do Niepokalanej w sprawie Indii, ażeby Ona przeprowadziła swoją Wolę nie dopuszczając ni nam, ni komu innemu sobie bruździć.

Proszę zwrócić uwagę Ojców na roztropność, by czasem via Lwów (o. Konstanty) przedwcześnie wiadomości nie dostały się tam, gdzie nie ma obowiązku, a więc i Woli Niepokalanej, ich przesyłać.

Którzy zaś wybierają się, niechajby już "na gwałt" kuli angielszczyznę (może trochę i malajalem).

Kończę, bo już późno wieczór.

W Niepokalanej współrycerz i w św. O. Franciszku współbrat

Maksymilian M-a Kolbe

Załącznik

Ad Maiorem Dei Gloriam

Mons a. Joseph Attipetty

Titularis Archbishop of Gabula and Coadiutor to the Archbishop of Verapoly

South India Ernakulam Post Office, 8 III 1934

Przekład polski

Na większą chwałę Bożą

Mons. Józef Attipetty

Tytularny Arcybiskup Gabuli i Koadiutor Arcybiskupa Verapolitańskiego

Indie Południowe, poczta Ernakulam, 8 III 1934

Najprzewielebniejszy i Drogi Ojcze,

Zdziwiłem się bardzo, czytając list Waszej Wielebności. Arcybiskup Verapolitański Angelus Maria Perez Cecilia, który łaskawie przychylił się do propozycji otwarcia w tej Archidiecezji konwentu Braci Mniejszych Konwentualnych św. Franciszka (OO. Franciszkanów), jest jeszcze wśród żyjących i z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej szczęśliwie rządzi Archidiecezją Verapolitanską. Ja jestem tylko Arcybiskupem Koadiutorem Jego Ekscelencji 1. Przeto wspomniany list z dnia 25 stycznia nie wymaga żadnej odpowiedzi. Jego Ekscelencja Arcybiskup Angelus Maria dziękuje jednak serdecznie za modlitwy, jakie Wasza Wielebność - jak sądzi - nie zapomniał zanosić za jego duszę.

Życząc błogosławionych i szczęśliwych świąt Wielkanocnych

Oddany w Chrystusie
Waszej Wielebności
Józef Attipetty Arcybiskup Koadiutor Verapolitański

Dla Najprzewielebniejszego o. Maksymiliana Ma Kolbe OMC
Klasztoru NMP Niepokalanej


"1" Arcybiskup koadiutor verapolitanski obrz. łac. Joseph Attipetty odpowiadając 8 III 1934 w imieniu swego zwierzchnika arcybiskupa A. Pereza na pismo OMK, wyraża zgodę na założenie franciszkańskiego konwentu misyjnego na terenie archidiecezji verapolitańskiej.
OMK zwracał się do arcybiskupa Attipetty dlatego, ponieważ był mylnie poinformowany, jakoby arcybiskup A. Perez wtedy już nie żył.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA