MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządzony w Japonii, wysłany został do Niepokalanowa z odręczną uwagą OMK: "M.I.ś. (do wiadomości, że wysłano stąd)."

Nagasaki, die 15 II 1934

Maria

Admodum Reverende Pater!

Etsi nunquam habui felicitatem visitandi Quaracchi, tamen multa de hoc claro conventu audivi. Inter es et hoc, quod ille est fons copiosissimus in sua bibliotheca ad studia perficienda.

Vallem aliguid plus critice scire de relationibus Sancti Patris Francisci ac eius sectatoribus et Ordine erga B.M.Virginem ac praesertim Eius privilegiun Immaculatae Conceptionis.

Faveas mihi, Pater, ostendere fontes ad hoc aptissimos ac ubi et quo pretio comparari possent.

In Sancto Patre Francisco

P. Maximilianus M-a Kolbe

Adres Admodum Reverendo Patri / P. Ephrem Longpré / Buossi-Ouaracchi (Collegium S. Bonaventurae)


Przekład polski

Nagasaki, 15 II 19354

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze!

Chociaż nigdy nie miałem szczęścia odwiedzić Quaracchi 1, to jednak dużo słyszałem o tym sławnym konwencie, m.in. i to, że jest on dzięki swej bibliotece źródłem jak najbardziej zasobnym do prowadzenia studiów.

Chciałbym coś więcej krytycznie wiedzieć na temat ustosunkowania się św. O. Franciszka i jego naśladowców oraz Zakonu względem Najświętszej Maryi Panny, a zwłaszcza Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia.

Proszę więc Ojca o łaskawe wskazanie mi źródeł do tego najbardziej stosownych i powiadomienie, gdzie i w jakiej cenie można je nabyć.

W św. Ojcu Franciszku

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Kolegium św. Bonawentury w Quaracchi koło Florencji stanowi ważny ośrodek studiów zakonu OO. Bernardynów (OFM).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA