MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak.
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta, jednostr. zapis.

Nagasaki, 14 II 1934


Przekład polski

Nagasaki, 14 II 1934

Maryja!

Drogi Ojcze,

Z wielką radością czytałem list Ojca, jako też list Br. Salvatiego 1.

Dziękuję bardzo za modlitwy do Matki Bożej za mnie, bo naprawdę tak ich potrzebuję.

Widać, że Niepokalana chce królować także w Rumunii, jeżeli już przygotowuje tam swego "Rycerza" 2. - Kiedyż to we wszystkich językach będzie wydawany "Rycerz Niepokalanej"?... Nie brak trudności, ale Niepokalana zatriumfuje, jeżeli tylko zechce, byle tylko z naszej strony nie zabrakło współdziałania. Ona również i nasze błędy potrafi zmienić na większe dobro.

Od dłuższego już czasu nie dochodzi do nas "Cavaliere" ani "Milizia" 3; co się mogło stać?

Otrzymaliśmy agregację. Dziękuję. Co do władz, czy nic się nie zmieniło? - Nowe rozporządzenia Stolicy Apostolskiej 4.

Wysłałem do Najprzewielebniejszych Ojców Prowincjałów i Przełożonych Misji liścik, którego kopię załączam 5. - Lepiej tego zbytnio nie rozgłaszać.

Byłbym wdzięczny za jakąś wiadomość także z prymarii: jakie koła, ile, kiedy zostały agregowane.

Jednocześnie przesyłam trochę wiadomości o tym, co Niepokalana raczyła tu zdziałać.

Br. Salvatiemu powinienem odpowiedzieć osobnym listem, ale może będzie lepiej przekazać mu te same wiadomości, które przesyłam w tym liście.

Póżniej postaramy się posłać trochę więcej wiadomości.

Moc pozdrowień dla całego Zarządu 6.

Pozwólmy prowadzić się Niepokalanej we wszystkim i zawsze.

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Listy nie zachowały się.

"2" Obszerniej o tym w liście z 7 III 1934. Zob. Pisma OMK III, 504.

"3" Zob. Pisma OMK III, 469 przyp. 1; III, 499 przyp. 2.

"4" "Commentarium", 15 XII 1933 - przyp. aut. - Comm. Ord. 30 (1933)256 podaje wyjaśnienie Penitencjarii Apostolskiej warunków zyskiwania odpustów, jakimi zwykle są nawiedzenie kośćioła i modlitwa "ad mentem Summi Pontificis".

"5" Zob. Pisma OMK III, 497.

"6" Zarząd prymarii MI w Rzymie od 30 V 1932 do 24 XI 1934 stanowili: prezes - o. Dumitru Lucaciu, wiceprezes - br. Gabriele Salvati, I sekretarz - br. Lorenzo di Fonzo, II sekretarz - br. Antonio Blasucci (wybrany w 1933).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA