MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-ahi Hongochi-machi / Mugenzai no Sono.

Nagasaki, 14 II 1934

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

W myśl błogosławieństwa Najprzewielebniejszego O. Generała 1 na interesowanie się całym ruchem M.I., wystosowałem do Najprzewielebniejszych Ojców Prowincjałów i Przełożonych misji list, którego kopię "do wiadomości" załączam 2.

Do Indii w myśl ostatniego listu O. Prowincjała napisałem (kopię załączam) 3. Załączyłem też kopię listu Poprzednika 4.

Niech Niepokalana sama kieruje swą sprawą. Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 5


"1" o. Domenico Tavani - zob. Pisma OMK III, 497.

"2" Zob. Pisma OMK III, 497 (list i ankieta).

"3" Zob. Pisma OMK III.493.

"4" List abp. A. Pereza - zob. Pisma OMK III, 478 - załącznik.

"5" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA