MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-shi Hongochi-machi Mugenzai no Sono. - Fotokop. AN.

Nagasaki, 14 II 1934

Gesu Maria Giuseppe Francesco

Reverendissimo Padre Generale

Mettendo in pratica questo di che ho parlato con Ella in punto di partire per Giappone, cioe d"interessarsi del movimento totale di M.I., ho inviato ai Molto Reverendi PP. a Provinciali e Superiori delle Missioni una lettera, della quale la copia qui annetto.

Dal tempo del ritorno nel Giappone non e venuto qui né il "Cavaliere" italiano né "La Milizia". Sarebbero caduti?

Da noi l"Immacolata sviluppa la Sua causa nonostante le difficolta e la nostra debolezza ed indegnita.

Ci benedica

fr. Massimiliano M-a KolbePrzekład polski

Nagasaki, 14 II 1934

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Wprowadzając w życie to, o czym rozmawiałem z Najprzewielebniejszym Ojcem Generałem tuż przed swoim wyjazdem do Japonii, tj. żeby się interesować światowym ruchem MI, wysłałem do Najprzewielebniejszych Ojców Prowincjałów i Przełożonych misji list, którego kopię tutaj załączam 1.

Od czasu mego powrotu do Japonii nie dochodzi tutaj ani włoski "Cavaliere", ani "La Milizia" 2. Czyżby upadły?

U nas Niepokalana rozwija swą sprawę pomimo trudności i naszej ułomności oraz niegodności.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M Kolbe 3


"1" Zob. Pisma OMK III, 497.

"2" Zob. Pisma OMK III, 469 przyp. 1. Pisma te wychodziły nadal

"3" własnoręczny podpis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA