MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Mugenzai no Sono, po 11 II 1934 1

W związku ze zbliżeniem do Niemiec uważam, że warto przyśpieszyć przetłumaczenie dyplomika na język niemiecki 2 i rozpocząć propagandę M.I. wśród Niemców w Polsce.

Z dala zaś dążyć do przyszłego "Rycerza" niemieckiego 3.

O. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek Warto nawiązać łączność z pismem "Der Deutsche in Polen" 4 (patrz "Gość Niedzielny" 5 11 lutego 1934 str. 77, pierwsza kolumna 6.


"1" Data zaczerpnięta z treści listu.

"2" Niemiecki dyplomik MI ukazał się w 1933. Zatwierdzenie władzy kościelnej uzyskał w październiku 1933.

"3" Zob. Pisma OMK II, 312 przyp. 7.

"4" Pismo "Der Deutsche in Polen. Für christliche Politik, Kultur und Wirtschaft", wychodziło w Katowicach 1934-1939.

"5" Pismo "Gość Niedzielny" wychodzi od września 1923 w Katowicach z inicjatywy ówczesnego administratora apostolskiego polskiego Śląska, ks. kard. Hlonda. Pełny tytuł pierwszego numeru brzmiał: "Gość Niedzielny. Tygodnik dla ludu katolickiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego". Numer ten wyszedł w niedziele 9 IX 1923 z drukarni Karola Miarki w Mikołowie. Zmiana w tytule zachodzi po 2 latach, gdy Stolica Apostolska erygowała diecezję katowicką.
Pierwszym redaktorem był ks. biskup Teodor Kubina, ówczesny proboszcz par. NMP w Katowicach. Najwyższy nakład wynosił 120 tys.

"6" Oto cytat z "Gościa Niedzielnego": "Nowe pismo niemieckie. - W piątek wyszedł pierwszy numer tygodnika, organu p. senatora Panta, pt. "Der Deutsche in Polen". W numerze tym rozprawia się p. Pant z obecną polityką, prowadzoną w Volksbundzie przez różnych Führerów, których p. Pant nazywa "Verführerami", a zwłaszcza z polityką, którą prowadzi odłam Niemców, stojących za Katowicerką. To nowe pismo staje na gruncie chrześcijańsko-katolickim i szczerej lojalności wobec państwa polskiego. Wśród niemieckiej mniejszości w Polsce rysuje się głęboko idący rozłam." (Katowicerka, tj. "Kattowitzer Zeitung").

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA