MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) OFMConv Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. Załącznik: jedna karta jednostr .zapis. - Fotokop. AN

Nagasaki, 11 II 1934


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Piszę z dalekiej ziemi, z ziemi misyjnej, gdzie bardzo mało jest katolików znających Boga Stworzyciela, Jezusa Odkupiciela i Maryję Matkę i Pośredniczkę łask, przeto i Pośredniczkę łaski nawrócenia i uświęcenia.

Wahałem się aż dotąd, czy wypada mi pisać do Wyższych Przełożonych o sprawie, która chociaż zasadniczo powstała w początkach naszego Zakonu, jednak była rozwijana w różnych miejscach i czasach w rozmaitej formie i natężeniu, tj. o sprawie Niepokalanej u nas.

Pomny jednak na błogosławieństwo Najprzewieiebniejszego Ojca Generała 1 przed ostatnim wyjazdem na Daleki Wschód, żeby poświęcić się sprawie "Rycerstwa Niepokalanej", chciałbym zebrać niektóre wiadomości, odnoszące się do strony formalnej "Rycerstwa Niepokalanej", które w ostatnich latach na prośbę naszego Najprzewielebniejszego O. Prokuratora Generalnego 2 zostało podniesione przez Stolicę Apostolską do godności Prymarii w naszym Kolegium 3 w Rzymie i powierzone naszemu Zakonowi do realizacji.

Dla większego ułatwienia ułożyłem pytania, które dołączam, i jeżeli N. O. Prowincjał udzieli mi odpowiedzi, przyjmę ją z największą wdzięcznością.

W świętym Ojcu Franciszku

O. Maksymilian M-a Kolbe

Załącznik

Rycerstwo Niepokalanej (MI)

A) Co zrobiono, dotychczas

1. Czy istnieje już na terenie Prowincji?

2. Ilu liczy członków (przynajmniej w przybliżenia)?

3. Ile posiada ośrodków i gdzie?

4. Czy zostało kanonicznie erygowano i gdzie?

5. Czy jest dyrektor MI prowincjalny (czy to faktycznie, czy wyraźnie wyznaczony przez N. O. Prowincjała)? Jeżeli tak, kto to jest i gdzie mieszka?

6. Którzy z Braci najwięcej zajmują się sprawą Niepokalanej?

7. Podać inne, jeżeli są, ważniejsze wiadomości odnoszące się do MI w Prowincji.

B) Zamierzenia na rok 1934

1. Czy i co przewiduje się w Prowincji?

2. Jakie są przeszkody?

3. Jakie są środki i pomoce?

4. Co wydaje się za stosowne dla światowej akcji MI na rok 1934?


"1" o. Domenico Tavaniego

"2" o. Francesco Saverio D"Ambrosio

"3" Międzynarodowe Kolegium Serafickie w Rzymie

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA