MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Na oryginale pieczęć z wypełnioną odręcznie datą i sygnaturą:
Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio - Otrzymano dn. 27 II 1934 - Nr 304 / J / 1;
na oryginale znajduje się również nota:
"Jacek Trawiński. Przesłać zaświadczenie, 20 II 1934".

Nagasaki, 10 II 1934

Ekscelencjo Panie Ministrze!

Spełniając obietnicę uczynioną w rozmowie w Tokio, ślę niniejszym nieco fotografii z pracy przy "Rycerzu" i ewidencje ilości rozsyłanych egzemplarzy "Rycerza" japońskiego ("Mugenzai no Seibo no Kishi") w Japonii i poza jej granicami.

Korespondencja wykazuje pocieszające skutki tej pracy prasowej i potrzebę rozwinięcia jej o wiele bardziej, ale z braku rąk i środków musimy się na razie ograniczać.

Przydatne by nam było także pozwolenie władz na fotografowanie. Ponieważ bowiem Nagasaki należy do fortyfikowanych, prawo wymaga specjalnego pozwolenia na fotografowanie, a od obcokrajowców wymaga się, by uzyskali uprzednio od swego Konsulatu w Japonii zaświadczenie lojalności.

Na tym tle już mieliśmy przed pół rokiem przykrości. Nie doceniając ważności tych formalności, jeden z braci dla potrzeb naszej prasy w Polsce, a zwłaszcza "Rycerza" polskiego, dokonywał zdjęć. Sprawa dostała się aż do sądu. I chociaż ten uznał bezpodstawność podejrzeń o zamiary szpiegowskie i zasądził tylko zapłatę 30 jenów tytułem kary za brak pozwolenia na fotografowanie, to jednak prasa nie omieszkała napchać sobie groszami kieszeni, rozdmuchując sprawę do rozmiarów afery szpiegowskiej.

Prosilibyśmy więc o wspomniane zaświadczenie lojalności. W jakiej formie jest ono wymagane, nie wiem. W każdym razie jako podstawa wymagana prawnie do pozwolenia na fotografowanie w okręgu Nagasaki, celem komunikowania naszej pracy prasie światowej.

a Z głębokim szacunkiem

O. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA