MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak.
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1946, 371

Mugenzai no Sono, 8 II 1934 1

Uwagi:

Co do nadruku, na "Rycerzu", niech tak pozostanie jak dotąd. Powody: bo tak było na początku. Nie ma racji zmieniać tego nadruku "drukarnia Rycerza". "Rycerz" jest Milicji, a Milicja - Niepokalanej. My zaś niegodni, nieużyteczni słudzy Niepokalanej administrujemy Jej sprawą.

Co do podziękowań w "Rycerzu"; każda łaska, to nowy dowód potęgi i dobroci Niepokalanej. A więc jest Ona tą prawdziwie, za jaką Ją mamy i że cała religia jest prawdziwa, że Pan Jezus jest Bogiem.

Sprawę księgarni uważam za mniej pilną.

Co słychać z Indiami? - Sprawa nie stoi, ale wpośród beznadziejnych prawie okoliczności posuwa się naprzód. Czekamy na odpowiedź nowego arcybiskupa 2.

Czy dobrze jest prosić o posłanie na misje? - Ponieważ w Regule powiedziane jest: prosić 3, a więc w duchu posłuszeństwa doskonalej jest prosić.

Co do sprawy M.I. w Lidzie: niech ów ksiądz 4 będzie posłuszny przełożonym swoim - znak, że Niepokalana tak zechce. Przez posłuszeństwo będzie działał właśnie w duchu M.I.

Opiera się na M.I. 5

O ile więc nie usunie czegoś, co w myśl zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej należy do istoty, bierze stowarzyszenie to udział w naszej działalności M.I.

Owszem, w ten sposób pragniemy przeniknąć wszystkie stowarzyszenia.

Broszury apologetyczne warto by drukować.

O. Maksymilian


"1" Dane z listu z Mugenzai no Sono, 8 II 1934, do którego tutaj znajduje się dopisek.

"2" arcybiskupa Joseph Attipetty, który właściwie objął rządy diecezji 15 XI 1934 (wg "Annuario Pontificio 1935", 279) względnie od stycznia 1935 (wg "Catholic Directory of India, Burma and Ceylon 1936", 361). Arcybiskup Perez żył jednak - zob. Pisma OMK III, 493 przyp. 4.

"3" Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdział XII.

"4" Ks. A. Stępniak, prefekt gimnazjum

"5" Zdanie niejasne, zwłaszcza wobec braku i oryginału i listu do OMK.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA