MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. Maryja!

Nagasaki, 1 IX 1934

Drogi Ojcze,

Kopię tymczasowej ustawy Milicji Niepokalanej przeglądnąłem i oto kilka myśli.

1. Dobrze będzie jasno rozróżnić nazwy MI1 i MI2, na przykład: Milicja Niepokalanej i Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej. Skróty: M.I. - S.M.I. (w art. I i IV nazwa "Milicja Niepokalanej" w różnych znaczeniach).

2. Nie wiem dobrze, czemu art. IV daje członkom właściwe miano "Rycerz Maryi"?

3. Bałbym się w myśl art. VII nawet dzieci obojga płci razem zrzeszać, boć już one a, jeśli do lat 15, to supra pubertatem 1.

4. Gdyby art. VIII wykreślił słowa "w sprawach dotyczących działalności Koła" zaradziłby możliwemu ograniczeniu kompetencji Protektora.

5. Na ogół część kodeksu o stowarzyszeniach b (sodalitia) musi być brana pod uwagę.

6. Czy "aklamacja", zwłaszcza przy wyborach, nie może stać się źródłem nadużyć?

7. Na zebraniu dorocznym art. XII niech lepiej może dopuści Moderatora (Protektora) do przewodniczenia, bo wybory zarządu.

8. Warto wreszcie dodać, że hasłem jest "Maryja"

Na ogół "tymczasowe ustawy" wykazują dużo włożonej w nie pracy i niemało już - dzięki Niepokalanej - wprawy.

Nieco światła mógłby dorzucić "Przewodnik Krucjaty Eucharystycznej (Rycerstwa Jezusowego)", OO. Jezuici, Kraków. Nie są to jednak ustawy same.

Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej (S.M.I.)
(w streszczeniu)

W myśl art. III punkt 2. Programu członkowie Milicji Niepokalanej mogą organizować się (środek) w stowarzyszenia (nazwa), by skuteczniej (cel Stowarzyszeń) osiągnąć wspólnie cel M.I. w danym stanie, warunkach i okolicznościach.

Na zebraniach (ustawodawcze): 1) regulują, (ustanawiają, skreślają, zmieniają) ustawy w ramach ustaw zasadniczych. 2) Zarząd (wykonawcze) wybierają (zwalniają, zmieniają), który w myśl ustaw danego S.M.I. prowadzi ich (Stowarzyszenie) do celu. 3) Powołują do życia sekcje (organa) dla lepszego wykonania szczegółowych zadań.

Nad kierunkiem czuwa ks. Moderator (Protektor), którego potwierdzenie (wola Niepokalanej) daje ważność czynnościom Stowarzyszenia. - Hasłem "Maryja"; przypomina, odnawia oddanie się Niepokalanej.

Koła Stowarzyszenia współpracują na zjazdach (ważny czynnik jedności działania i rozmachu).

PS 2 - Uważam, że dobrze by było też położyć pewien nacisk na rozwój M.I.1 z kanoniczną erekcją, z ks. Dyrektorem i Zelatorami też. Ci Zelatorzy może byliby nielicznymi, ale dobrymi potem członkami Stowarzyszenia. - Niech Niepokalana sama wszystkim pokieruje.

W Niepokalanej i w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a


"1" ponad dojrzałość

"2" Odtąd do końca listu rękopis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA