MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop. AN.

Nagasaki, 25 I 1934

Excellentia

Excellentia Reverendissima,

Infrascriptus, veni Ernakulam ad orientationem acquirendam de possibilitate ac convenientis in istis regionibus conventum aperiendi qui pro speciali fine cultum Beatam Mariae Virginis Immaculatae et per sum conversionem ethnicorum habeat.

Sanctae memoriae S. E. Archiepiscopus Angelus M-a Cecilia primum viva voce, ac demum etiam in scriptis (copiam adnecto) propositioni benigne annuere dignatus est.

Propter tamen imminens tunc Capitulum Provinciale in Polonia, distantiam loci, ac praecipue decessum S. E. Archiepiscopi Praedecessoris, res protracta est.

Novus noster P. Provincialis mandavit mihi, ne aliquid forte secundum voluntatem Vestrae Excellentiae fieret, ut scriberem, utrum Vestra Excellentia promissa Sui Praedecessoris rata hebere dignabitur.

Ad osculum sacri annuli provolutus

P. Maximilianus M-a Kolbe


Przekład polski

Nagasaki, 25 I 1934

Ekscelencjo!

Niżej podpisany, przybyłem do Ernakulam dla zorientowania się co do możliwości i stosowności otwarcia w tych stronach klasztoru, który miałby za cel specjalny szerzyć kult NMP Niepokalanej, a przez niego nawracać tubylców 1.

Śp. J. E. Ks. Arcybiskup Angelus M. Cecilia najpierw ustnie, potem również pisemnie (kopię załączam) raczył łaskawie przychylić się do tej propozycji 2.

Ze względu jednak na zbliżającą się Kapitułę Prowincjalną w Polsce 3, ze względu na odległość miejsca, a głównie z powodu śmierci poprzedniego J. E. Arcybiskupa 4, sprawa się przeciągnęła.

Nowy nasz O. Prowincjał 5 polecił mi, aby niczego nie czynić, co nie byłoby zgodne z wolą Waszej Ekscelencji i aby donieść mu, czy Wasza Ekscelencja raczy potwierdzić obietnice swego Poprzednika.

Całuję ze czcią pierścień Waszej Ekscelencji

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dokładna relacja w liście do prowincjała o. Kornela Czupryka z 1 VII 1932; zob. Pisma OMK, II 394 oraz Comm. Ord. 30 (1933) 87-88 i 89.

"2" Pisemna zgoda arcybiskupa Pereza nosi datę 8 XII l932.

"3" Kapituła prowincjalna odbyła się w dniach 17-20 VII 1933 w Krakowie.

"4" Nominacja ks. J. Attipetty na arcybiskupa w Verapolis nasunęła przypuszczenie, że arcybiskup Perez nie żyje, co nie było zgodne z prawdą - zob. Pisma OMK III, 510, załącznik.

"5" o. Anzelm Kubit

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA