MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki, 6 I 1934 1

Maryja!

Kochany i Drogi Ojcze!

Odpowiadam pokrótce, ale zaraz.

Nasamprzód, czy N. O. Prowincjał wie, jak o sprawie wypadków w nowicjacie 2 myślą inni w Niepokalanowie? Jeżeli nie, to, ponieważ sprawa jest poważna, dotrze by było, by dokładnie i o tym wiedział. Może by więc kto, np. o. Justyn, pojechał do Krakowa i "drugą stronę" medalu też przedstawił, by N. O. Prowincjał miał całość opinii w całym Niepokalanowie o tych wypadkach.

Następnie dla uregulowania przyszłości uważam za bardzo ważne, by koniecznie co najmniej raz na miesiąc zbierali się wszyscy ojcowie Niepokalanowa (może jako M.I.2 ojców) i poważnie zbadali wyniki ubiegłego miesiąca i plany na miesiąc przyszły działalności w całym mechanizmie Niepokalanowa w celu zdobycia całego świata Niepokalanej. Wówczas nastąpi jednolitość planu we wszystkich komórkach Niepokalanowa. - Bez tego każdy przy najlepszych chęciach pójdzie swoją drogą, swoim duchem i zabraknie ciągłości i w wychowaniu (przygotowaniu) przyszłych pracowników, i w działalności samej. - Mam nadzieję, że takie zebrania miesięczne uzgodnią poglądy i dadzą jednolitość 3.

Z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek Po przeczytaniu spalić.


"1" W oryg. 1933, co jest pomyłką; - zob. np. stempel pocztowy.

"2" Zob. Pisma OMK III, 488 przyp. 1.

"3" Oprócz tego na oryginale znajduje się jeszcze dopisek o. Kornela Czupryka: "Ja zawsze podkreślałem ważność częstych zebrań ojców i wspólnych omawiań spraw. Ojcowie powinni się zbierać co najmniej "raz" na dwa tygodnie, lub ostatecznie na miesiąc, na wspólną Konferencję. Kornel. - U nas duch b. dobry - Maryja!!".
Konstytucje OO. Franciszkanów z roku 1932 na temat kapituły klasztornej i jej władzy postanawiają: "Nr 708. Kapituła klasztorna w klasztorach uformowanych tworzy radę gwardiana. Nr 709. Wtedy jest ona prawnie i kanonicznie zwołana, kiedy na rozkaz przełożonego i na dany znak bracia de familia zbiorą się w kapitularzu, przynajmniej raz na miesiąc, w oznaczonym dniu i godzinie, celem omówienia tych spraw, które mogą przynieść pożytek klasztorowi. Nr 710. Prawo głosu na tej kapitule konwenckiej przysługuje wszystkim kapłanom profesom de familia, którzy już ukończyli studia teologiczne".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA