MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 6 XII 1933

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Przedostają się tU wieści o nowicjacie w Niepokalanowie, a dziś nadszedł list 1, który mnie bardziej zaniepokoił. Załączam go "do wiadomości".

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - U nas, dzięki Niepokalanej, wszystko idzie naprzód. Tylko jeszcze brak rąk i maszyn dla obsłużenia milionów. Dziś była tu pani Narahara, matka żony ministra japońskiego w Warszawie, którą przygotowałem do chrztu 2. Zaprasza do Tokio 17 bm. na nabożeństwo za duszę ministra (równocześnie list od ministrowej) 3. Celebruje nuncjusz 4, a ad tumulum arcybiskup tokijski 5. Pojadę. Wypadki warszawskie tęgo tu wpływają 6.


"1" List nie zachował się. Niepokojące wieści o nowicjacie w 1933 powstały w związku z wydaleniem większej liczby nowicjuszy kleryków przez magistra o. Jerzego Wierdaka, o czym pisał w liście bez daty z Niepokalanowa do Mugenzai no Sono br. Alojzy Grabarski.

"2" Zob. Pisma OMK III, 472.

"3" List nie zachował się.

"4" W Tokio była wtedy delegatura apostolska, a nie nuncjatura; delegatem apostolskim 1931-1933 był abp Edward Mooney, późniejszy kardynał (nowy delegat apostolski, abp Paolo Marella, późniejszy kardynał, przybył do Tokio 19 XII 1933). Internuncjatura apostolska powstała w Tokio 28 IV 1952, a nuncjatura 14 VI 1966 - zob. "L"Eglise Catholique dans L"Empire Japonais" 1935,3; "Catholic Tokyo" b.m. 1950? 1; "Japan Catholic Directory 1967", 5.

"5" abp Jean Alexis Chambon

"6" Nawrócenie ministra japońskiego w Warszawie p. Kawai wzbudziło zainteresowanie w Japonii osobą OMK, o czym świadczy chociażby list o. Kornela Czupryka, gwardiana Mugenzai no Sono, z 7 X 1933, zamieszczony w "Misjach Katolickich" 52(1933) 576-577: "... Zaraz następnego dnia po przyjeździe złożyliśmy wizytę ks. bp J. Hayasace. ... Ks. bp przyjął nas serdecznie ...; wiedział on już, jaką rolę odegrał O. Maksymilian w nawróceniu posła japońskiego w Warszawie, pilnie wypytywał o szczegóły nawrócenia i przeglądał fotografie z pogrzebu. Prasa tutejsza dość szeroko rozpisywała się na temat nawrócenia się Ministra, a prasa katolicka wymieniła O. Maksymiliana".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA