MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis. List na blankiecie
z nadr.; Adninistration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia.

Mugenzai no Sono, 2 XI 1933

Maryja!

Drogi Ojcze!

Dopiero dziś zdobywam się na podziękowanie i Drogiemu Ojcu, i innym Ojcom, i Kochanym Braciom za radość, którą mi sprawili przeglądem uczuć miłości ku Niepokalanej w nadesłanych kartach.

Proszę powiedzieć Drogim Braciom, by nie obawiali się nigdy, że pokochają Niepokalaną za dużo, bo jak się wyraził nasz O. Gwardian 1, nigdy nie pokochamy Jej tak, jak Ją kochał Jezus. A przecież naśladowanie Jezusa, to cała nasza świętość. - Kto się do Niej zbliża, tym samym zbliża się do Boga, tylko że drogą krótszą, pewniejszą, łatwiejszą.

Gdybym miał czas po temu, chętnie bym każdemu z Braci z osobna kilka słów odpisał, bo różni różne nawet pytania przesłali. Ale nie dam rady. Więc niech Niepokalana sama każdego serduszkiem pokieruje i kieruje zawsze i na własność sobie te serca, zabierze i nie oddaje, chociażby kto kiedy nawet chciał je sobie odebrać.

Wasz
br. Maksymilian M-a

PS - Czek z Banku Handlowego na 8.500 franków otrzymaliśmy. Adresowany na Fr. Maksymilian Kolbe. Ponieważ bank jest przyzwyczajony do podpisu, gdzie dotąd było "O. Maksymilian" to może być trudność, gdyż oni po polsku nie rozumieją. Więc lepiej po dawnemu pisać O., chociaż oczywiście i ja jestem brat mniejszy.

Załączała, co znalazłem o nas w "La Croix" 2.

"Rycerze" i (list) też przyszły.

Br. Wenanty wspomniał jeszcze i o święcie "Wszechpośrednictwa Matki Bożej" 3 i o "Niepokalanej w hołdzie" 4. Będę się starał przyczynić do tego wedle sił. Życzę mu, czego on mnie.

Br. Bazyli prosi o obrazek z podpisem. Niechaj tym obrazkiem będzie każdy obraz Niepokalanej i każda Jej statua w Niepokalanowie z podpisem i "zachętą do dobrego" Jej spojrzenie.

Bądźmy coraz bardziej Jej. Oto nasza cała filozofia.

Toż samo Br. Leonowi.

Ponieważ Bracia widzieli moje wady w Niepokalanowie, ufam, że gorliwiej modlić się będą, bym i ja się nawrócił i nawracał, i coraz doskonalej Niepokalanej się stawał.

Jak sprawa indyjska? 5 - Niech Niepokalana kieruje.

"Dzieciakom" 6 i "bławatkowi" Niepokalanej 7 niechaj Ona sama mówi przez św. Posłuszeństwo, czym Jej miłość w każdej chwili mają okazywać, a w Niej i przez Nią Sercu Bożemu.

Br. Salezemu za pocieszające wiadomości niech Niepokalana nagrodzi.

Kto by nie miał chęci Niepokalanej służyć, niech lepiej opuści Jej zagrodę.

O. Gwardian nasz zwrócił mi uwagę a w cztery oczy, że w liście Br. Salezego z dnia 9 IX 1933 było nieco krytyki księży polskich, a nie było zwrócenia uwagi na to, że jest też wielu księży gorliwych.

br. Maksymilian


"1" o. Kornel Czupryk

"2" "W Japonii polscy Franciszkanie mają swą stację misyjną w Nagasaki. Posiadają oni własną prasę doskonale zorganizowaną dla celów misyjnych. Pomiędzy tymi publikacjami wychodzi, między innymi, "Rycerz Dziewicy Niepokalanej" w języka japońskim. To samo czasopismo wychodzi w Polsce w nakładzie pół miliona egzemplarzy" ("La Croix", 30 Mai 1933). Uwaga: OMK załączył przekład polski.

"3" Br. Wenanty Zarzeka, prezes koła MI braci w Niepokalanowie, postarał się o wydrukowanie "skarbczyków duchowych", by wzmóc modły itp. w sprawie święta Wszechpośrednictwa NMP.

"4" Był projekt wydania drukiem w osobnej książce podziękowań Niepokalanej za otrzymane łaski, a przez to dostarczenia nowych dowodów Jej pośrednictwa.

"5" sprawa założenia Niepokalanowa indyjskiego

"6" Grono "Dzieci Maryi" prowadził br. Salezy Mikołajczyk; por. też list nr 541.

"7" prawdopodobnie br. Edward Naworski

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA