MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop. AN.
Załącznik 1. Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop. AN.
Załącznik 2. Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Dwie karty jednostr. zapis. - Fotokop. AN.

Nagasaki 17 X 1933


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Niepokalana przyprowadziła nas już do Nagasaki i już zabraliśmy się do pracy.

Przejeżdżając przez Indie odprawiłem Mszę św. w porcie indyjskim Bombaju w intencji przyszłego Niepokalanowa indyjskiego. Ufam, że pomimo wszystkich trudności Niepokalana, jeżeli tego zechce, okaże Swą dobroć i potęgę i pomimo wszystkich trudności, w tym roku 75. od ukazania się w Lourdes, otworzy swój Niepokalanów również i dla biednych Hindusów. Napisałem w tej sprawie, tak jak Ojciec mi powiedział, do O. Prowincjała i (mam nadzieje, że znajdzie on sposób, by nie oddzielać przyjęcia od objęcia 1.

Na podstawie dotychczasowego doświadczenia i obserwacji wydaje mi się, że łatwiej jest otrzymać terytorium niż klasztor.

Jeżeli chodzi o MI (Milltia Immaculatae) we Włoszech, rozmawiałem z różnymi osobami, które się nią zajmują (ojcowie: Pona, Bertolo, Bonfante, Abate, Stella, Sartorello, Moratti, Vivoda). Wszyscy są zgodni, że lepiej będzie założyć dla Włoch (i dla emigracji) jedno pismo, organ MI i tylko jedną centralę krajową.

Jeżeli zaś chodzi o osobę dyrektora centrali włoskiej, wszyscy uznają zapał i dotychczasowe wyniki o. Vivody. Ktoś wprawdzie (o. Bressan) zarzuca mu nieroztropność, ale przy tym bardzo go chwali.

O. Sartorello powiedział mi prywatnie, że chętnie widziałby go wicerektorem Seminarium Teologicznego w Asyżu i że na tym stanowisku o. Vivoda miałby dużo czasu na dobre wypełnianie obowiązków dyrektora krajowego. Zapomniałem jeszcze zaznaczyć, że wszyscy ojcowie zgadzają się na to, że taka centrala powinna się znajdować w miejscowości nie należącej do żadnej prowincji (centrala międzyprowincjalna). A więc Asyż lub Rzym. O. Abate wolałby Rzym, ale sam jest bardzo zajęty i nie mógłby wydatnie współpracować.

Wydaje mi się więc, że:

1) Po 16 latach istnienia MI we Włoszech, byłby już czas ustanowić centralę krajową dla Włoch i emigracji włoskiej.

2) Będzie korzystniej utworzyć ją w jakiejś miejscowości nie należącej do żadnej prowincji.

3) O. Vivoda, jak do tej pory, dał dostateczne dowody swej gorliwości dla sprawy Niepokalanej i jako pierwszy rozpoczął wydawanie organu MI we Włoszech ("Il Cavaliere dell"Immacolata") 2. Uważam więc, że on będzie najodpowiedniejszy na stanowisko dyrektora krajowego.

4) Asyż byłby może - przynajmniej obecnie - dobrym punktem na taką centralę krajową, podczas gdy w Rzymie pozostałaby prymaria światowa. I to tym bardziej, że i o. Sartorello byłby zadowolony i że w wypadkach trudniejszych młodemu o. Vivodzie mogliby służyć radą tak poważni ojcowie jak o. Sartorello, o. Perrone, o. Stella, jak również o. Morariu.

5) Otwarcie tej centrali krajowej MI dla Włoch i wydawania jednego tylko organu "Il Cavaliere dell"Immacolata" byłoby może wskazane na święto Niepokalanej w tym właśnie roku, jako w 75. rocznicę objawień w Lourdes.

Byłoby może też dobrze, by Ojciec napisał do "Commentarium" list z okazji 75. rocznicy objawienia w Lourdes 3, podkreślając to, co słusznie Ojciec powiedział na naszej kapitule prowincjalnej, mianowicie że powinniśmy kochać Niepokalaną jak najbardziej i miłość tę jak najwięcej rozszerzać, właśnie dlatego quia Franciscani sumus 4. I że to zbliżenie się do Niepokalanej nie może być uszczerbkiem dla Zakonu, ale raczej odwrotnie - byłoby szkodliwe oddalenie się od Niej.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

Uwaga: 2 załączniki:

1) modlitwa św. Franciszka. Prawdziwy akt oddania się.

2) Consensus w sprawie Indii.

Załącznik 1

Modlitwa "O Pani moja" św. Franciszka z Asyżu

O Pani moja, święta Maryjo, oddaję się całkowicie Twojej błogosławionej opiece i szczególnej straży oraz pod skrzydła miłosierdzia Twego się powierzam dziś, codziennie i w godzinie zgonu mego.

Tobie poruczam całą nadzieję i pociechę moją, wszystkie kłopoty i nieszczęścia moje, życie i koniec życia mego, aby przez Twoje święte wstawiennictwo wszystkie sprawy moje kierowały się i układały zgodnie z wolą Twoją i Twojego Syna. Amen.

Załącznik 2

Kopia

Ernakulam, 8 XII 1932
W Święto Niepokalanego Poczęcia

Najprzewielebniejszemu Ojcu Kornelowi Czuprykowi,
Prowincjałowi Braci Mniejszych Konwentualnych
OO. Franciszkanów w Polsce

Lwów

Najprzewielebniejszy i Kochany Ojcze,

Przyjemnie było mi otrzymać dnia 13 października bieżącego roku list Waszej Wielebności, w którym, stosownie do kan. 497 § i Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wasza Wielebność pilnie domagał się mej zgody na erekcję domu zakonnego swego Zakonu w tej Archidiecezji Verapolitańskiej. Po dojrzałym namyśle i po wysłuchaniu również zdania Doradców Diecezjalnych, chętnie i uprzejmie przychylam się do przedstawionych próśb, na chwałę Bożą, ku czci Maryi Niepokalanej zawsze Dziewicy i dla zbawienia dusz, i tym listem wyrażam w Panu zgodę na proponowaną fundację, z zachowaniem odnośnych przepisów prawa, zwłaszcza co do uzyskania pozwolenia Stolicy Apostolskiej.

Jak już miałem przyjemność uprzednio zaznaczyć Wielebnemu O. Magistrowi Maksymilianowi Kolbemu, który mnie odwiedził tutaj przed kilkoma miesiącami, ze strony Archidiecezji ofiaruję mającej powstać Wspólnocie zakonnej na używanie i użytkowanie pole liczące mniej więcej sześć morgów (akrów) z istniejącym już tam kościołem w miejscu bardzo przyjemnym, blisko drogi publicznej, należącym do tej Diecezji i odległym 6 mil od miasta Ernakulam. Gdyby więc tak Wasza Wielebnego godził się na formalną umowę przyjęcia wspomnianego pola na uprawę i użytkowanie, z zastrzeżeniem na wypadek gdyby kiedy w przyszłości, czego Bóg nie chce, Wspólnota miała być rozwiązana, można będzie to zrobić kiedy Ojcowie przeznaczeni do tej Fundacji tu przybędą z instrukcjami Waszej Wielebności.

Nie od rzeczy będzie też zaznaczyć, że w tymże miejscu i w pobliżu wspomnianego kościoła, Archidiecezja posiada mały dom, w którym założyciele mogliby czasowo zamieszkać i stąd osobiście kierować i dozorować budowy Konwentu.

Z przyjemnością również powiadamiam Waszą Wielebność, że w wyżej wspomnianym miejscu mamy pewną instytucję, mianowicie sierociniec dla chłopców, w którym znajduje się około 30 sierot, które pobierają naukę i uczą się rzemiosła tkackiego itd. Szczególnie ze względu na nich zbudowałem wyżej wspomniany kościół. Gdyby zatem, skoro Wspólnota religijna tam powstanie, Ojcowie chcieli objąć kierownictwo i administrację tegoż sierocińca, aby w ten sposób móc łatwiej korzystać z pracy tych chłopców w swej drukarni, którą być może Ojcowie zamierzają wznieść dla publikacji na cześć Dziewicy Niepokalanej, mam nadzieję, że całą sprawę łatwo da się załatwić, przy należnych subsydiach ze strony Archidiecezji na utrzymanie sierot.

Niech mi wolno będzie wyrazie jedno życzenie, aby mianowicie, jeżeli byłoby możliwe, między pierwszymi Ojcami, którzy będą przeznaczeni do tej fundacji, był ktoś, kto by już znał język angielski, aby łatwiej im było natychmiast swe prace rozpocząć. Później wszyscy będą musieli nauczyć się języka tak angielskiego jak miejscowego, mianowicie malajalem.

Cała nadzieja na szczęśliwy wynik projektu Waszej Wielebności złożona w potężnej opiece Najświętszej Matki Maryi Niepokalanej. Jednocześnie życząc Waszej Wielebności świętych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku

pozostaję

uniżony sługa w Chrystusie
Waszej Wielebności
(-) Angelus Perez Cecilia
Arcybiskup Verapolitański


"1" Zob. Pisma OMK III, 475.

"2" Zob. Pisma OMK III, 469 przyp. 1.

"3" Nie znaleziono w Comm. Ord. 1933 i 1934 listu O. Generała D. Tavaniego na temat 75. rocznicy objawień lurdzkich.

"4" "ponieważ jesteśmy Franciszkanami"

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA