MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 13 X 1933

PS 3 Taki list posłałem do Prowincjałatu.

Proszę o modlitwę, by Niepokalana sama pokierowała całą sprawą, jak się Jej podoba. By Jej Wola, a nie nasza w tym wszystkim się stała.

Niechby bracia polecili sprawę Niepokalanej.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Na adresata wskazuje uwaga OMK: Dla O. Gwardiana i Ojców do wiadomości.

"2" Dane z listu OMK do o. Anzelma Kubita z 13 X 1933 - zob. Pisma OMK III, 475.

"3" Dopisek do listu OMK do o. Anzelma Kubita z 13 X 1933 - zob. Pisma OMK III, 475.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA