MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 7 X 1933

PS 2

Drogi Ojcze!

Ponieważ Przewielebny O. Gwardian kazał mi do wizytacji jeszcze sprawy wszystkie załatwiać, więc brak mi czasu na szerokie pisanie. I tu też prowadzimy podział na sprawy M.I.: 1) wewnętrzne Niepokalanowa, 2) zewnętrzne krajowe, 5) zewnętrzne zagraniczne. Doświadczenie wskaże, jak praktycznie to zrobić. Prosiłbym o możliwe powiadomienia o projektach i wynikach działalności M.I. ustalanych na zebraniach Miesięcznych w sprawach M.I. - Tak nie będzie się dwa razy robić tych samych doświadczeń.

Proszę bardzo o modlitwę, bym Niepokalanej coraz wierniej służył.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z listu o. Kornela Czupryka do o. Floriana Koziury.

"2" Dopisek do listu o. Kornela Czupryka do o. Floriana Koziury.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA