MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Odp.: Lettere 1960, 93

Grodno, 28 VII 1926


Przekład polski

Drodzy Współbracia,

I ja nie pisałem od dawna w przeświadczeniu, że brak czasu stoi na przeszkodzie, lecz może by się znalazło kilka minut.

Niepokalana rozwija swoje Rycerstwo. W Polsce jest nas już około 50 000 członków MI. Liczba abonentów organu MI - "Rycerza Niepokalanej" przekroczyła 35 000, więc nakład osiągnął już 40 000 egzemplarzy. Drukarnia przez to się powiększyła i mamy również elektryczność (dynamo i silnik na parafinę 1 - nie oczyszczoną naftę). W załączeniu przesyłam kalendarz, w którym się znajdują zdjęcia maszyn i prawie wszystkich pracowni, a także, w liście, zdjęcia braci zakonnych, którzy pracują przy "Rycerzu" 2. Już nie ma chłopców świeckich, których zdjęcie jest zamieszczone w kalendarzu, lecz tylko zakonnicy i aspiranci do Zakonu.

Teraz w Rzymie załatwia się sprawę odpustów i przywilejów dla członków MI. Bardzo proszę o polecenie tej sprawy Niepokalanej, aby uczyniła, jak Jej się podoba.

List (jak również zdjęcia) sprawił mi wielką radość, tak że czytałem go kilkakrotnie.

Chciałbym poddać pewną myśl. Nasz Zakon od swej kolebki w specjalny sposób kultywował cześć względem Niepokalanej i o nią walczył, i zwyciężył (niezasłużenie, lecz został do tego wybrany) przez ogłoszenie dogmatu. Czy nie byłoby może rzeczą praktyczną, aby wydawnictwo periodyczne było w naszych rękach? Wysunąłbym więc taką propozycję: i Wy w Rumunii rozpocznijcie także wydawać czasopismo miesięczne poświęcone Niepokalanej, organ MI, i z podobnym tytułem, ponieważ podobnie robią również inni; a więc "Rycerz Niepokalanej". Nie wiem, jak to będzie po rumuńsku, chciałbym powiedzieć: rycerz jak w wiekach średnich (po niemiecku "ein Ritter"). W ten sposób łatwo będzie można rozpowszechnić Cudowny Medalik i będą nawrócenia.

Kto wie; czy u nas nie zacznie się prześladowanie religii jak w Meksyku. Wszystko jest niepewne. Masoneria ma wielki wpływ w rządzie. Nawet przedtem 3 miała zbyt duży.

Módlcie się dużo za mnie, aby Mamusia Niepokalana nie pozwalała mi przeszkadzać i psuć swego dzieła.

Do widzenia, gdzie? W niebie lub może też wcześniej?

br. Maksymilian M-a Kolbe
MI


"1" Nazwanie ropy naftowej parafiną jest niewłaściwe; tłumaczy się zapewne wyczerpaniem OMK w pracy i brakiem czasu dla znalezienia właściwej nazwy w języku włoskim.

"2" Zob. "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" na rok 1926, s. 98-108. Zdjęcia są umieszczone w tekście artykułu pt. "A jak teraz powstaje "Rycerz Niepokalanej"", na który jednak OMK się nie powołuje, licząc na niedostateczną znajomość języka polskiego przez Rumunów.

"3" Aluzja do przewrotu majowego w 1926 roku.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA