MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio.
Jedna karta dwustr. zapis.
Fotokop.: AN.

Grodno, 6 X 1926

Drodzy Bracia!

Z grubym opóźnieniem odpisuję, bo roboty w Wydawnictwie moc. Niepokalana coraz to nowe zastępy swych Rycerzy powołuje i swego "Rycerza" szerzy.

Bardzo mnie cieszy Wasza gorliwość, Bracia drodzy, w służbie Pierwszej Patronki naszego Zakonu, Niepokalanej, bo św. Alfons opowiada, że św. Franciszek Borgiasz badał, którzy z nowicjuszy (i kleryków) mają szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, a którzy nie, i wedle tego wyrokował o ich wytrwaniu i - nigdy się nie pomylił 1. Miłość więc dziecięca ku Niepokalanej to błoga nadzieja wytrwania w Zakonie, a także wedle zdań świętych rękojmia zbawienia.

Życzę więc, by Niepokalana w tym nowym roku jeszcze bardziej objęła Wasze serca w posiadanie i rozporządzała nimi wedle swego upodobania, byście mogli kiedyś rozniecać tę miłość ku Niej i budzić ufność wszędzie dookoła siebie, po całym świecie.

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - A pomódlcie się też czasem, a raczej często, by Niepokalana raczyła sama kierować swoim Rycerstwem a, swym "Rycerzem", swoim Wydawnictwem i drukarnią i nie dozwalała nikomu, ani nam, ani innym bruździć sobie.


"1" Zob. św. Alfons Liguori, "Uwielbienia Marii", cz. I., Kraków 1927, s. 86. OMK korzystał prawdopodobnie a tekstu włoskiego.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA