MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio.
Jedna karta dwustr. zapis.
Fotokop.: AN.

Grodno, 22 IX 1925

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Ojcze Magistrze!

Aż mi przykro, że tak się opóźniam z odpisywaniem, ale co począć, gdy czasu brak. Remonty dla dostosowania lokali, montaż maszyn i - nieodstępne kłopoty i długi itd.

Sądzę, że opisy cudów tym są bardziej przekonywające im są obszerniejsze; poproszę więc o jak najobszerniejsze opisy. - Artykuł przesłany znajdzie miejsce październikowym numerze 1.

Czemu o. Bonawentura nie przesyła obiecanych prac do kalendarza?

A o. Wenanty nie będzie miał słusznych pretensji, jeżeli obietnica co do przygotowania do druku jego biografii (złożona w okresie egzaminów naturalnych) będzie odłożona na - "kiedyś"? Co na to i o. Bonanentura? Musimy się szczerze zająć tą oprawą, dopokąd żyją ci co go znali i pamiętają co o nim 2.

Bardzo polecam się modlitwom braci kleryków, by Niepokalana nie pozwoliła sobie bruździć nikomu, a zwłaszcza mnie.

Z prośbą o "memento"

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Jak miło słyszeć, że bracia klerycy garną się pod płaszcz Niepokalanej, to zapowiedź lepszej przyszłości.


"1" Zob. artykuł (bez podpisu) pt. "Ostatnie uzdrowienie w Lourdes", RN 4(1925) 259-261.

"2" Biografię zmarłego w 1921 roku w opinii świętości o. Wenantego Katarzyńca zamierzał napisać o. Samuel Rosenbaiger; zbierał materiały także OMK; w końcu wyszła spod pióra o. Alfonsa Kolbego w 1931 pt. "Zebrane ułomki z życia O. Wenantego Katarzyńca franciszkanina" nakładem Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA