MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Grodno, koniec lutego 1925 2

Już minęło lat 3, jak przy pomocy Niepokalanej obradowaliśmy nad czasopismem, organem Milicji. Niepokalana go dała, przeprowadziła przez najkrytyczniejsze czasy dla wydawnictw, umożliwiła swobodę rozwoju, opatrznościowo zsyłając maszynę drukarską i coraz bardziej doskonaląc środki produkcji (nowe maszyny, czcionki lid.). Po raz pierwszy cały wagon papieru przybędzie, a nakład sięga już pokaźnej liczby 25 000. - Cześć na wieki za to wszystko Niepokalanej.

Wielkie jednak pozostało jeszcze pole do pracy, Celem bowiem naszym cały świat Jej podbić.

Już i masońskie pismo "Ameryka-Echo" a zaczyna szczekać na nas - dobry znak 3.

Po com się jednak tak rozpisał? Obolałem przecież tylko podać kilka próśb jako to: 1) aby artykuły przesyłać przed pierwszym poprzedniego miesiąca, bo przy jednej i to małej maszynce prędko musimy zaczynać na tyle egzemplarzy; 2) aby się nie zdziwić, gdy czasem artykuł nie będzie zaraz zamieszczony i nie zawiesić choćby na miesiąc przysyłania bo i 2 nieraz pójdą, bo "Rycerz" bardzo a bardzo ciasny; mam jednak nadzieja, że, jak tylko zawita nowa maszyna 4, powiększymy go do 32 stron.

No i co tam jeszcze? Na dzisiaj koniec

br. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Uwaga OMK na liście: "Dla wszystkich" wskazuje, że idzie o cały zespół współpracowników redakcyjnych RN we Lwowie (o. Alfons Kolbe, o. Bonawentura Podhorodecki, o. Samuel Rosenbaiger).

"2" Format i gatunek papieru listowego, kolor atramentu, sposób pisania itd. każą umieścić list w końcu 1924 lub w pierwszej połowie 1925. Dla dokładniejszego ustalenia daty listu duże znaczenie ma fakt, że nakład RN osiągnął wysokość 25 000 egz. w marcu 1925, a wysokość nakładu musiała być znana w końcu poprzedniego miesiąca. Ponadto w pamiętniku (Pisma OMK V, 866 E) OMK pisze pod dniem 25 II 1925, że wagon papieru (pierwszy) jeszcze nie nadszedł. Biorąc to wszystko pod uwagę, ustalono datę listu na koniec lutego 1925.

"3" "Ameryka-Echo" 62 (1925) nr 2 w art. pt. "Prawdziwe oblicze Kościoła Rzym." mówi o RN i o. Wenantym Katarzyńcu "kandydacie na świętego z Obydowa". O. Wenanty urodził się w Obydowie, pow. Kamionka Strumiłłowa, obecnie teren Ukrainy.
"Ameryka-Echo" - tygodnik założony w 1886 przez Antoniego Paryskiego. Wychodził w Toledo, Ohio, obecnie w Chicago, Illinois (USA). Pod redakcją i zarządem Józefa F. Białasiewicza pismo realizuje w ostatnich latach kierunek życzliwy dla Kościoła (o. Cyryl Kita, o. Lucjan Królikowski).

"4" Nie czekano na nową maszynę z powiększeniem objętości RN do 32 stron. Nowa maszyna została zmontowana dopiero w końcu sierpnia 1925 - zob. Pisma OMK V, 866 E.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA