MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Grodno, 23 X 1922

Pochwalony Jezus Chrystus

Droga Mamo!

Z grodzieńskiej klasztornej celi już piszę 1, a dostałem się tu tak:

Na stację odprowadził mnie O. prokurator Anzelm, by wszelkim potrzebom zapobiec i ułatwić zdobycie dobrego miejsca w wagonie. Wsiadłem z moimi dwoma towarzyszami podróży 2. Miałem jeszcze mówić część kapłańskich pacierzy, a tu w wagonie ciemno. Przysunąłem się do okna i przy świetle lampy elektrycznej na stacji się modlę. Zaobserwował to jeden żyd i zaraz ofiarował świeczkę. Starczyła, więc obiecałem mu wspomnieć o nim przy Mszy św.

W Warszawie przeparadowaliśmy przez miasto dorożką i tak znalazłem się w konwencie 3. Tam Msza św., oczywiście przed obrazem Nnajświętszej Maryi Panny, trochę pogawędki, na miasto z o. Rajnerem, by się poinformować co do cen papieru i - drukarni, a potem obiad i na dorożkę do dworca wileńskiego.

W towarzystwie poczciwych żołnierzyków pomknęliśmy do Białegostoku, przesiedli się i wieczorem zawinęliśmy do Łosośny, skąd furka przewiozła nas pod mury klasztorne.

Powietrze tu polne, a lud poczciwy, więc i przyjemnie siedzieć. Oczywiście, gdzie posłuszeństwo pośle, tam zawsze przygotuje wszystko, by było jak najlepiej, tak też i w tym wypadku się stało. - Czuję się szczęśliwy, a i stosunki wydawnicze zapowiadają się bardzo dobrze. Wprawdzie na początku jeden z drukarzy zacenił 100 Mp za wydrukowanie każdego numeru, nie wliczając papieru 4, ale za to inny znowu drukarz podał cenę bardzo niską o jakie 6-8 razy taniej niż w Krakowie. Muszę jednak co prędzej oglądnąć się za zecernią, to będzie jeszcze łatwiej.

Moja cela patrzy słońcu w oczy, bo na południe zwrócona, a lokal na wydawnictwo bardzo obszerny i w dobrym stanie. Jeżeli Najświętsza Matuchna Niepokalana zechce, to i drukarenka może niedługo stanie.

Kościół nasz dosyć obszerny - poświęcony Najświętszej Maryi Pannie 5. Dobrze się więc składa. - A św. Franciszek i św. Antoni w bocznych a ołtarzach srebrnymi świecą szatami. Jest też i szczególną czcią otaczany obraz Najświętszej Maryi Panny w ołtarzu bocznym; zapewne słynie łaskami; choć nie miałem jeszcze czasu rozejrzeć się bardzo po klasztorze, to jednak na pierwszy rzut oka już na niezwykły wygląda.

Do Irki dzisiaj wysłałem kartkę na imieniny, bo i prędzej nie mogłem. Zaznaczyłem też, że Franusiowi pod starym przesłałem adresem 6.

Kończąc proszę tylko o modlitwę, bym dobrze poznał i wykonał Wolę Bożą, czyli Wolę Niepokalanej, a tak w myśl "Milicji" był prawdziwym narzędziem w Jej niepokalanych rękach.

Kochający syn

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" OMK wyjechał z Krakowa 19 X 1922 wieczorem. W Warszawie odprawił Mszę św. przed ołtarzem Matki Bożej 20 X i wieczorem tego dnia stanął w Grodnie. Z transportem Wydawnictwa nie było kłopotu: zmieściło się w jednej teczce o. redaktora.

"2" Byli to: br. Zdzisław Kośmiński eks-kleryk i Antoni Kelar, kandydat do zakonnego Małego Seminarium.

"3" Adres ówczesny konwentu warszawskiego: Franciszkańska 2.

"4" Były to warunki nie do przyjęcia dla OMK pragnącego wydawać RN jak najtaniej. Zresztą całkowita cena poszczególnego numeru RN na listopad 1922, wydrukowanego w drukarni Braci J. i Ł. Mejłachowiczów wyniosła tylko 80 Marek polskich, a na grudzień u K. Kramkowskiego - 100 Mp. Ceny szły w górę.

"5" Kościół w Grodnie pod wezwaniem NMP Anielskiej.

"6" Franciszek Kolbe przeprowadzał się w tym czasie z Kraśnika do Koziej Góry, pow. Chełm. Było to prawdopodobnie z końcem sierpnia 1922. Irka to żona Franciszka Kolbego.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA