MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Św. Antoni Padewski. Wydawnictwo "MI" OO. Franciszkanów, Kraków. Drukarnia "Czasu".

Kraków, 8 X 1922

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

Kartkę piszę, by nie przepłacić, a wydania M.I. 1, aby się przypomnieć i zapytać, czy też nie można by tam posłać nieco naszych pocztówek.

Za wspomnienia o naszym Świętym 2 serdeczne "Bóg zapłać", przeczytano je publicznie na rekreacji u kleryków, ale wiersza 3, o którym na wstępie wspominasz, nie mogę się doszukać, zapewne czeka jeszcze zlitowania w Nieszawie.

O. Gerard wrócił z domu. - Jest tu o. Bernardyn Rizzi - przyjechał br. Eliasz, a Fabian podążył do Lwowa na nowicjat.

W drukarni 4 zapłaciłem o 50 proc. drożej i pocieszano mnie, że co najmniej o drugie 50 proc. zapłacę więcej na miesiąc obecny. - Byłem w Grodnie, by zbadać tamtejsze stosunki drukarskie 5. - Może kupimy zecernię.

Twój brat
Maksymilian M-a

PS Niech tu ów wiersz co prędzej przygoni.

Za życzenia "Bóg, przez Niepokalaną, zapłać!"

Książkę francuską o Gemmie Galgani 6 kupiłem za pieniądze wydane przez poprzedniego O. Gwardiana 7 - Wacio 8 mi ją przywiózł a. Spytaj, czy o. Gwardian nie ma do niej pretensji.


"1" OMK wydrukował w 1922 trzy serie pocztówek wydawnictwa MI. Seria I - podobizna papieża Piusa XI. Seria II - NMP z podpisem: Królowa Dziewic. Seria III - św. Antoni Padewski. Nakład - nie wiadomy, ale chyba znaczny, bo ogłaszano pocztówki w RN i wysyłano za granicę. Cel: "ażeby usuwać niemoralne pocztówki". Zob. RN 1(1922) 160.

"2" O. Alfons wysłał spisane przez siebie wspomnienia o zmarłym w opinii świętości O. Wenantym Katarzyńcu, o czym donosi w liście z Nieszawy 2 X 1922.

"3" Wiersz pióra o. Alfonsa miał wejść do listopadowego numeru RN. OMK przypuszcza, że przez pomyłkę nie został w ogóle wysłany.

"4" Drukarnia "Czasu" w Krakowie. Wszystkie numery RN, wychodzące w Krakowie (I - X 1922) drukowane były w tej drukarni.

"5" OMK był w Grodnie 4 X 1922 w związku z decyzją prowincjała o. A. Karwackiego o przeniesieniu Wydawnictwa do Grodna. O. prowincjał tak sam pisze w aktach wizytacyjnych (Acta Coadunatae Prov. 235, Kraków 25 IX 1922): "... Podczas wizytacji całą redakcję wraz z o. Maksymilianem przeniosłem do konwentu naszego w Grodnie, gdzie będzie miał i lokal odpowiedniejszy, i czasu więcej, i większą łatwość z drukarniami, a być może, że uda się tam na spółkę z innymi otworzyć własną drukarnia, którą, gdybyśmy posiadali, można by własnymi siłami składać całą gazetkę i inne w niej rzeczy nasze drukować. Druk bowiem w zwykłych drukarniach, wobec niezmiernie wygórowanych wymagań zecerów, staje się w tym czasie prawie niemożliwy". Z początkiem października przyjechał do O. prowincjała gwardian grodzieński o. Tomasz Wilusz, i wtedy zapadła ostateczna decyzja przeniesienia.

"6" Może francuski oryginał "Głębi duszy" o. Hermana.

"7" "Poprzedni gwardian nieszawski to o. Sebastian Radwański. Nowym przełożonym w Nieszawie został o. Stanisław Czeluśniak.

"8" Był to Wacław Kubacki, pochodzący z Nieszawy.

"9" Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA